Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Muligheter for deg som ung i idretten

lederkurs-for-ungdom.jpg

I idretten finnes det mange muligheter til inspirasjon, kompetanseheving, nettverksbygging og utdanning for deg som ung. Telemark idrettskrets arbeider aktivt med dette med vårt ungdomsutvalg i spissen. På denne siden finner du all info om hva DU som ung kan være med på i idretten.

Telemark idrettskrets ungdomsutvalg

Ungdomsutvalget til Telemark idrettskrets oppnevnes av styret hver høst. For å bli medlem av ungdomsutvalget vårt setter vi to kriterier; at du er mellom 15 og 29 år og at du har et engasjement, gjerne gjennom et styreverv, i et organisasjonsledd i idretten i Telemark. Dette kan være idrettslag, idrettsråd eller særkrets. 

Interessert i å bidra i idrettskretsens ungdomsutvalg? Eller kanskje har du tips om unge ledere i Telemark som kan være aktuelle til å bidra? Da sjekker du litt nærmere rundt hva ungdomsutvalget driver med via denne linken, så tar du kontakt med enten leder av ungdomsutvalget, Marius Norli eller administrativt ansvarlig, Øyvind Gonsholt. Ungdomsutvalget har som visjon å sprenge grenser for unge idrettsengasjerte i Telemark. Appellerer denne visjonen til deg, så anbefaler vi at du tar kontakt. 

Kontaktinfo finner du på disse sidene!

Facebookgrupper for unge idrettsengasjerte - Spør om å bli medlem!

Det finnes facebookgrupper både regionalt og nasjonalt for unge idrettsengasjerte. Her får du den siste infoen om hva som skjer og hva du kan være med på for økt inspirasjon og kompetanse. Her kan du også knytte nettverk med andre likesinnede og se hva som skjer rundt omkring i henholdsvis Telemark og Norge.

Interessert? Be om å bli medlem i Ungt Idrettsnettverk Telemark eller i Ungt Idrettsnettverk (nasjonalt) og ikke gå glipp av noe! 

AktivSkole365 - Aktivitetslederutdanning på din barne- eller ungdomskole?

AktivSkole365 er en aktivitetslederutdanning Telemark idrettskrets kjører på 32 barne- og ungdomskoler i Telemark. Målet er å utdanne elever i 5.-10. klasse som aktivitetsledere som kan bruke kunnskapen til å tilrettelegge for aktivitet på egen skole og i idretten på sikt. Har du tatt denne utdanningen, som varer et skoleår, har du et kjempegodt grunnlag til å ta et trener- eller aktivitetslederansvar i ditt idrettslag! 

Sjekk ut mer informasjon om hva dette går ut på via disse nettsidene - og hør med din egen skole om det er mulig å bli med på dette kommende skoleår. 

Lederkurs for ungdom - Lederutdanning for deg mellom 15-19 år

Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.  

Kunnskapen og verktøyene ungdommen lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb. I tillegg til kompetansen deltakeren tilegner seg er det stort fokus på selvtillit/selvfølelse og teambuilding på kurset.

Sjekk ut vår kalender for å se når neste kurs avholdes!

Utdanning for yngre ledere i idretten - 20 studiepoeng for deg mellom 19 og 29 år

Utdanning for yngre ledere i idretten er en deltidsutdanning for ledere i alderen 19-29 år i norsk idrett. Målet er å gi yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de kan bruke videre i sitt verv/arbeid i norsk idrett.

Studietilbudet er et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole og Norges idrettsforbund. Utdanningen er lagt opp med både praktisk og teoretisk undervisning. Studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon.

Utdanningen gjennomføres på deltid med to samlinger per emne (totalt fire samlinger) samt egenstudier og praksis i eget virke (i idretten). Alle studenter følges opp av en egen coach underveis i studiet.Det kreves 100% oppmøte til undervisningen for å få gå opp til eksamen.

Sjekk ut informasjon om dette studiet på NIH sine nettsider. 

Olympisk akademi - Nettverkssamling for yngre ledere i idretten

Hver sommer (som oftest august) arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi - en møteplass for unge ledere i idretten. 

Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier:

Målgruppe og søknadsprosedyrer
Deltakerne må ha fylt 18 år. Øvre aldergrense er 29 år.

Grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere, er det Olympiske Akademiet et jevt program for alle idrettsinteresserte. Erfaringsmessig de siste årene har det vært stor økning i antall søkere, men vi har kun et begrenset antall plasser. NIF legger i 2016 opp til at alle ledd i organisasjonen skal være representert gjennom fordeling av antall deltakerplasser.

Når skjer dette i 2017, spør du? Årets samling finner sted på Nansenskolen på Lillehammer 3. – 6. august 2017. Hold av datoen! Påmeldingsskjema og program blir publisert våren 2017. Følg med på disse nettsidene. 

Nettverkssamling for yngre ledere i idretten på Idrettsgallaen

De to siste årene har NIF invitert alle som har gjennomgått Lederutdanning for yngre ledere i idretten (se over) og de som sitter i ungdomsutvalg i idrettskretser og særforbund til nettverkssamlinger og deltakelse på Idrettsgallaen. Det er grunn til å tro at dette blir en tradisjon og kan fungere som en gulrot for dem som bidrar litt ekstra inn i idretten. 

Ønsker du å ta del i dette? Meld din interesse for å sitte i Telemark idrettskrets sitt ungdomsutvalg eller søk deg inn på utdanningen for yngre ledere i idretten ved NIH.

Muligheter i Særforbund

Norges Friidrettsforbund

Ungdomskomiteen arbeider for at barne- og ungdomsfriidretten skal drives på barn og ungdoms premisser. Denne tilnærmingen er med oss i alt arbeid vi gjør for friidretten, og vi sørger for at ungdom blir ivaretatt alle områder der vi har en interesse. 

- Sommerleir er årets høydepunkt for friidrettsungdommer mellom 14-17 år over hele landet. Leiren arrangeres 25-29. juni i Sigdal. Bli med i 2017 du også! 

Norges Golfforbund

- Ungdomsdriven er et av NGFs satsingsområder for å engasjere ungdom i trener og lederfunksjoner i egen klubb. For mer informasjon om ungdomsdriven klikk her! 

Norges Gym og Turnforening

- SALTO skal være et virkemiddel for å beholde barn og ungdom i lagene våre. Kursene som er laget for SALTO har fokus på trenerrollen for ungdom. Mer Informasjon om SALTO finner du her

Norges Hundekjørerforbund 

- Sommerhundekjørerskolen er en artig, sosial, lære- og opplevelsesrik uke for hundeinteressert ungdom mellom 13 og 18 år! Den egner seg både for den som allerede driver med hundekjøring, såvel som den som er ny og ønsker å bli bedre kjent med dette. Klikk her for invitasjon, søknadskjema eller flere arrangement

Norges Orienteringsforbund 

- Orienteringsforbundet trenger unge og motiverte ledere og trenere som vil bidra til utvikling lokalt , regionalt og nasjonalt. Det finnes en rekke utdanning- og kurstilbud som tilbys gjennom idretten. Trykk på denne liken for å se de ulike tilbudene

 Norges Padleforbund

- Padleforbundet har utviklet egen ungdomsside og egne UNG-kurs. Målene er å utvikle trygge, teknisk dyktige padlere og dyktige gruppeledere med god kunnskap om gruppedynamikk og andre prosesser som styrer en gruppe på tur, i en klubbtrening eller på kurs. Denne siden finner du her!

Norges Rytterforbund

- Nryf har egne ungdomssider og ungdomskomite. Ungdomskomiteen jobber for at de yngre skal tørre å engasjere seg, bidra positivt inn i frivilligheten og ta ansvar. Det er viktig at vi unge lærer av de eldre med erfaring, og at de eldre har masse nytt å lære av oss unge. Sammen kan vi utvikle ryttersporten og norsk idrett til å bli enda bedre sted å være for oss alle.  Bli kjent med ungdomskomiteen her

Norges Svømmeforbund

NSF og klubbene skal jobbe for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut ifra sine ønsker og behov. Det gjelder både i aktivitetstilbud, organisasjon og ledelse, og utdanning. NSF har mange ungdomstilbud og tips til aktivitetstilbud som klubbene bør benytte seg av. Disse finner du ved å trykke her.