Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd særidretter

Utlysning av tilskudd til særidretter

Telemark idrettskrets Ting 26.april 2014 vedtok endringer av tilskuddsordningen til særidretter gjeldende fra 2015.

Utlysning for 2018 er sendt særidrettene mandag 16.oktober 2017. 

 

Bakgrunn

Av midler fra det fylkeskommunale grunntilskuddet til Telemark idrettskrets, har det frem til nå virket kriterier som har begrenset seg til å gjelde særidretter organisert med krets- eller regionledd, og en avsatt ramme har blitt fordelt som et administrativt tilskudd til de som har oppfylt disse kriterier.

Idrettskretstinget vedtok at disse midlene burde innrettes og stimulere felles målområder for idrettskrets og særidretter, og åpne for at alle særidretter skulle kunne søke tilskudd uavhengig av hvordan man er organisert.

  

Tilskuddsramme for 2018

Den totale rammen vil avhenge av hva Telemark idrettskrets får tildelt i driftstilskudd fra Telemark fylkeskommune for 2018. Ramme til fordeling av tilskudd vil vedtas i Telemark idrettskrets budsjett for 2018.

Øvre tak på tilskudd til den enkelte særidrett som søker vil være inntil kr. 30.000,-.

 

Søknadsfrist: 31.desember 2017

Utlysning av tilskudd til særidretter 2018 - Telemark idrettskrets.pdf

Retningslinjer for tilskudd til særidretter - Telemark idrettskrets.pdf

Kopi av Søknadsskjema for tilskudd særidretter 2018 - Telemark idrettskrets.xls