Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TILSKUDD

tennisanlegg.jpg

Det finnes mange muligheter for å søke tilskudd i idretten. På denne siden har vi samlet de mest relevante tilskuddsordningene for idrettslagene i Telemark.

 
 

Tilskudd særidretter

Tilskuddet er rettet inn mot særidretter som har organisert aktivitet tilknyttet idrettslag i Telemark. Dette er et søknadsbasert aktivitetstilskudd, hvor totalrammen til fordeling bestemmes ut fra det årlige driftstilskuddet idrettskretsen får fra Telemark fylkeskommune.

Spillemidler til idrettsanlegg

Du finner alt du trenger å vite innenfor spillemiddelordningen på www.idrettsanlegg.no. Vi anbefaler også denne artikkelen som viser de viktigste momentene du bør forholde deg til hvis ditt idrettslag skal søke spillemidler. 

Spillemidler til utstyr

Spillemidler til utstyr administreres gjennom det enkelte særforbund for idrettslag, mens idrettsskoler kan søke gjennom idrettskretsen. Via linken finner du konkrete kontaktpersoner i de ulike org. leddene som du kan ta kontakt med dersom du ønsker å søke. Maks søknadssum er kr. 300.000,- og fristen er vanligvis i november måned. 

Sparebanken Sør Gavefond

Sparebanken Sør bidrar med gaveutdeling til idrett og andre samfunnstjenlige formål i Agder og Telemark. Særlig prioritert målgruppe er barn og unge og det prioriteres prosjekter som stimulerer til engasjement og utvikling. Du kan søke på gaver hele året, det er ingen søknadsfrist. 

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde skal disponere deler av sitt utbytte til allmennyttige formål, med særlig fokus på å høyne kvaliteten og attraktiviteten på Nomesamfunnet. Aktuelt for idrettslag er såkalte breddegaver til drift av lag/organisasjoner. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. 

Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland

Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland ble etablert i 2012 som en følge av sammenslutningen mellom Sparebank Telemark og Holla og Lunde Sparebank. Stiftelsen ønsker å bidra til allmennyttige formål og gir gaver fortrinnsvis til den regionen som har bidratt til å btgge opp kapitalen til Sparebank 1 Telemark, hovedsakelig kommunene Skien og Porsgrunn. Du kan søke om gaver hele året, det er ingen søknadsfrist. 

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

Alle i idrettens organisasjonsledd kan søker om midler via NIF til Extrastiftelsen. Dette gjelder helserelaterte prosjekter, særlig rettet mot fysisk og psykisk helse rettet mot utsatte grupper. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i 2017 er 15. august 2016. 

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsens mål er å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge. Idretten sørger for å bidra til at den målsetningen arbeides for, så her har man gode muligheter til å skaffe kroner til deres prosjekt. Søknadsfrist er 15. september. 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som driver med filantropi. Siftelsen eier i underkant av 10% av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til allmennyttige formål. Det er en stiftelse som dekker Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Østfold og selvsagt Telemark. Søknadsfrister er hvert år 1. februar og 1. september. 

Toppidrettsstipend

Telemark fylkeskommune deler ut kr. 200.000,- årlig til talentfulle utøvere i alderen 18-22 år. Stipendet kan variere fra mellom kr. 20-50.000,-. Søknadsfrist er vanligvis på høsten og stipendene deles ut på fylkeskommunens prisaften "Fotavtrykk Telemark". 

 NIF's Flyktningefond

Norsk idrett er sitt ansvar bevisst og skal jobbe med intergrering i idretten. Gjennom NIFs flytningefond kan ditt idrettslag søke om midler direkte til arbeid med intergrering av flyktinger. Søknadsprosessen er kjapp og effektiv og per februar 2016 er det 3 millioner som skal deles ut. Søknadsfrist er 13 mars. 

Grasrotandelen - Tippeinnsatsen rett i klubbkassa

Grasrotandelen er det enkelte idrettslags mulighet til å få 5% av innsatsen til dem som tipper på Norsk Tipping. Spiller du på Norsk Tipping knytter du kontoen din opp til idrettslaget ditt og bidrar direkte inn i idrettslaget hver gang du leverer en kupong. 

Oppstart- og utviklingsstøtte - Idrettsskoler

Gjelder oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler for barn og unge. Alle idrettslag tiknyttet NIF kan søke om disse midlene og satsene er kr. 16.000,- dersom det er snakk om oppstartsstøtte for idrettsskoler med over 50 ungdommer, kr. 11.000,- dersom det er snakk om under 50 ungdommer

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 

LAM er grunnstøtte til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet som utregnes ut i fra hvor mange aktive idrettslaget har i alderen 6-12  år og 13-19 år. Idrettsrådene sørger for fordelingen i den enkelte kommune. 

Idrettsavtaler - Kanskje noen fordeler for din klubb?

NIF har samarbeid med sponsorer og andre aktører som gir NIFs lag og medlemmer noen fordeler. Her finner du fordeler knyttet til forsikring, reise og opphold - sjekk dem ut og se om ditt idrettslag kan dra nytte av det!

Momskompensasjon - På idrettsanlegg og varer/tjenester

Momskompensasjon kan idrettslag motta både gjennom å levere regnskapet til klubbens drift og for bygging av idrettsanlegg. Det er to ulike ordninger som bidrar til at man får igjen noe av innsatsen man legger ned.