Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Telemark idrettskrets Ting 2018

nif_logo_kretser_telemark.jpg

Her finner du saksdokumenter for Telemark idrettskrets Ting 2018. Tinget avholdes på Skagerak Arena (VIP 3. etg) den 25. april kl. 1800. Registrering fra kl. 1730.

 

Velkommen til Skagerak Arena og Telemark idrettskrets Ting 2018. I denne artikkelen kan du finne alle dokumentene som ligger til grunn for tinget. 

Påmelding kan gjøres frem til 31. mars. 

Innkalling og representasjonsoversikt

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting som sendt til Teleidretten den 25.01.2018. 

Lov for Telemark idrettskrets

Saksdokumenter

Saksdokumentene ble offentliggjørt her og utsendt til Teleidrettens organisasjonsledd 25. mars, altså 1 måned før tinget ihht. NIFs lov for idrettskretser. 

Telemark idrettskrets Ting 2018 - Tingdokument

 

Telemark idrettskrets - Styrets beretning for tingperioden 2016-2017

 

Telemark idrettskrets - Økonomiberetning 2016

Telemark idrettskrets - Økonomiberetning 2017

 

Telemark idrettskrets årsregnskap 2016 - signert

Telemark idrettskrets årsregnskap 2017 - signert

 

Revisors beretning 2016 - Telemark Idrettskrets

Revisors beretning 2017 - Telemark Idrettskrets

 

Telemark idrettskrets Kontrollkomité - Årsberetning 2016

Telemark idrettskrets Kontrollkomité - Årsberetning 2017

 

Uttalelse fra ledelsen i Telemark idrettskrets for regnskapsåret 2016

Uttalelse fra ledelsen i Telemark idrettskrets for regnskapsåret 2017

 

Telemark idrettskrets Handlingsplan 2016 - 2020 (revidert per 2018)

Telemark idrettskrets Langtidsbudsjett 2018 - 2019

Protokoll

Telemark idrettskrets Ting 2018 - signert protokoll.pdf

 

Andre rapporter

Her kommer ytterligere vedlegg til saker som tas opp på idrettskretstinget.  

Rapport Aktiv365 2017 

Rapport Aktiv365 2016

Rapport Grenseløs vinteridrettsdag 2016

Rapport Grenseløs idrettsdag 2016

Rapport Grenseløs idrettsdag 2017