Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konrad Eriksen Ildsjelpris

KonradEriksenildsjelpris.png

Konrad Eriksen Idrettsfond er opprettet etter den tidligere idrettskretsformannens eget testamentariske ønske. Han hadde avsatt et pengebeløp til formålet og den årlige avkastning fra fondet skal deles ut, i form av et stipend.

 

Telemark idrettskrets vedtok 19.mars 2013 å opprette en Ildsjelpris i form av et stipend. Konrad Eriksen Idrettsfond endres til «Konrad Eriksen Ildsjelpris» og det er utarbeidet nye statutter i den forbindelse. Prisen, som vil bestå av et fastsatt pengebeløp, utlyses og deles ut årlige i forbindelse med en større markering hvor flere utmerkelser, priser og stipender deles ut. Renteavkastningen fra Konrad Eriksen Idrettsfond foregående år vil inngå som en del av det totale stipendbeløpet. Størrelsen på stipendet vil innarbeides og vedtas i Telemark idrettskrets årlige budsjett.

Følgende statutter gjelder for fondet:

1. Konrad Eriksen Idrettsfonds midler forvaltes av Idrettskretsstyret. Kapitalen skal ikke angripes. Renteavkastningen deles ut årlig som en del av Konrad Eriksen Ildsjel pris. Fondet kan tilføres ny kapital.

2. Fondets styre er Idrettskretsstyret. Utgifter til møter m.v. dekkes av idrettskretsen.

3. Midlene kan tildeles personer/ idrettslag som har gjort en spesiell innsats som frivillig ressurs for idretten i lokalmiljøet.

4. Innstilling til kandidater skal fremmes gjennom de respektive Idrettsråd til Idrettskretsstyret etter en årlig utlysning.

5. Dersom det ikke er innkommet aktuelle kandidater fra Idrettsrådene, kan Idrettskretsstyrets medlemmer selv foreslå aktuelle kandidater for tildeling av prisen.

6. Hvis prisen ikke skulle deles ut et år vil det aktuelle tildelingsbeløpet fra Konrad Eriksen Idrettsfond, avkastningen fra gjeldende år, tilføres dette fondets kapital.

7. Idrettskretsstyrets avgjørelse er endelig.

8. Dersom Telemark idrettskrets oppløses, overføres midlene i Konrad Eriksen Idrettsfond til den organisasjon som i ettertiden erstatter idrettskretsen.

9. Forslag på kandidater til Konrad Eriksens Ildsjel pris sendes per e-post eller i vanlig brevs form. Forslag sendes til det aktuelle idrettsråd, med kopi til idrettskretsen, som sender innstilling på en kandidat videre til Telemark idrettskrets. Innstillingen av kandidaten skal inneholde: Kandidatens navn, adresse, fødselsdato, idrettslige innsats/virksomhet og bakgrunn.