Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vestfold_og_Telemark_fylke_2020.png
Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. I denne regionen blir kommunen og fylket idrettens desidert viktigste samarbeidspartner, sier styreleder i Telemark idrettskrets, Geir Berge Nordtveit.

Idrettens økonomi i nye Vestfold og Telemark fylke

Folk flest tror det er spillemidlene som har størst økonomisk verdi for norsk idrett. Sannheten er at de sammen med statlig momskompensasjon kun kommer på tredje plass.

Norsk Idrett er vår største frivillige folkebevegelse. I 2018 var verdien av det frivillige arbeidet stipulert til 17,3 milliarder. For de 600 idrettslagene i Vestfold og Telemark skulle det tilsi vel 1,3 milliarder. Dette er det viktigste økonomiske fundamentet for at aktivitetene for barne- og ungdomsidretten, breddeidretten og toppidretten skal bestå i åra framover. I tillegg kommer idrettens egne inntekter i form av medlemskap, treningsavgifter og arrangementsinntekter.

Kommunene og fylkeskommunene er den viktigste offentlige samarbeidspartneren til idretten. I form av gratis eller redusert lokalleie for barn og unge, driftstilskudd til idrettslagene og investeringer i idrettsanlegg, var bidraget fra kommunesektoren på 8 milliarder i 2017. For Vestfold og Telemark var denne andelen på om lag 640 millioner. Dette er en samarbeidsmodell det er viktig å videreføre også etter valget i 2019. Det forutsetter gode dialoger mellom kommunepolitikerne, idrettsrådene og idrettskretsen. Nye Vestfold og Telemark Idrettskrets vil gjøre alt for å fortsatt sørge for gode og faste møteplasser mellom den regionale idretten, kommunene og fylkeskommunen

En samlet norsk idrett og de 600 idrettslagene i Vestfold og Telemark forsvarer den norske enerettsmodellen for pengespill i Norge. Den har vi hatt siden 1948, men den er under kontinuerlig press fra store utenlandske spillselskaper. Dessverre ser vi også at noen av våre tidligere toppidrettsutøvere er ambassadører for disse utenlandske aktørene som bruker og betaler konsulentbransjen i Norge målbevisst for å påvirke stortingspolitikerne våre til å endre denne modellen. I 2018 ble norsk idrett tilført 823 millioner i statlig momskompensasjon, 359 millioner i grasrotmidler og 2.825 millioner i spillemidler til drift av norsk idrett og tilskudd til bygging av idrettsanlegg i kommunene. Summen av dette statlige bidraget var derfor på 4.007 millioner. For Vestfold og Telemark blir andelen på om lag 340 millioner.

Denne samarbeidsmodellen mellom stat, kommunesektoren og norsk idrett utgjør det økonomiske grunnfjellet for idretten i Vestfold og Telemark. Den må vi derfor forsvare og argumentere for ved hvert stortings- og kommunevalg. Så derfor kjære kommune- fylkespolitikere; Husk på at dette trepartssamarbeidet genererer 2.480 millioner til idrett/frivillig virke i vår nye region, og er det økonomiske limet i en viktig del av sivilsamfunnet vårt. Det er det et offentlig ansvar for alle politiske nivå å ta vare på.

Geir Berge Nordtveit 

Styreleder Telemark idrettskrets