Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OLT Sørøst.jpg

Hvordan får vi flere toppidrettsutøvere fra Telemark?

Telemark har få toppidrettsutøvere i forhold til andre fylker. Hva er grunnen til dette, og hva kan gjøres for å tilrettelegge for at de som har motivasjon og egenskaper til å satse mot toppen i sin idrett?

Hva er viktigst; breddeidretten eller toppidretten? Ønsker vi toppidretten, og tør vi snakke om enerne i idretten?Hvordan kan idrettskrets, kommune og fylkeskommune tilrettelegge for en trenings- og skolehverdag slik at våre talenter i fylket kan utvikle seg best mulig?

I både Telemark og Vestfold har man private gymnas (Telemark Toppidrettsgymnas og Wang Toppidrett) som er tilrettelagt for optimal kombinasjonen idrett og skole, med godt kvalifiserte trenere og lærere. Samtidig er det begrenset tilbud for denne tilretteleggingen på de offentlige videregående skolene, for de unge som vurderer og velger dette som det beste alternativ for egen del. Ikke minst for de som har bestemt seg for en yrkesfaglig studieretning.

I sin vedtatte strategiplan for perioden 2016 til 2020, som vi er inne i nå og som er vedtatt prolongert ut 2021, sier Telemark fylkeskommune at de vil arbeide med å skape gode forutsetninger for morgendagens toppidrettsutøvere i Telemark ved å:

  • sikre tilrettelegging i de videregående skolene slik at unge som vil satse på en toppidrettskarriere kan kombinere det med skolegang.
  • støtte etableringen av et regionalt kompetansesenter for toppidrett i BTV – regionen.
  • opprettholde den fylkeskommunale stipendordningen til unge toppidrettsutøvere.

Dette er svært viktig for at ungdom som velger å satse på sin idrett også får grunnleggende utdannelse, og vi utfordrer fylkeskommunen til å sørge for lik tilrettelegging innenfor alle de videregående skolene i vårt fylke!

Olympiatoppen har inngått avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner om tilrettelegging av studiene slik at toppidrettsutøvere skal få mulighet å kombinere toppidrettssatsing med høyere utdanning. Det idrettslige nivået til utøvere som søker seg til denne ordningen må tilfredsstille "Kvalitetskrav toppidrettsstatus". For Vestfold og Telemark gjelder dette foreløpig Høgskolen i Sørøst-Norge, men tilsvarende avtale med BI Telemark og Fagskolen i Telemark vil være viktige grep for å tilrettelegge kombinasjonen toppidrett og utdannelse.

Prosjektet «Olympiatoppen Sørøst» er finansiert ut 2019. Dette er en utviklingsarena for toppidrett i regionen Buskerud, Vestfold og Telemark som skal utfordre, kvalitetssikre og støtte særforbundenes talentutviklingsarbeid for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere i alderen 19-23 år.

Den regionale finansieringsviljen er en forutsetning for videre drift av regional avdeling i vår region. Vi håper Vestfold og Telemark fylkeskommune kjenner sin besøkelsestid og sørger for tilstrekkelig drifts-/prosjektstøtte til det kompetansesenteret «Olympiatoppen Sørøst» er blitt for idretten i vår region. Olympiatoppens regionale avdeling MÅ beholdes skal vi utvikle flere toppidrettsutøvere fra Telemark!

«Vestfold toppidrett» er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Vestfold idrettskrets, som den nye idrettskretsen har vedtatt skal videreføres som «Vestfold og Telemark toppidrett» fra 01.01.2020. «Vestfold og Telemark toppidrett» skal bidra til at idrettsutøverne i alderen 15-18 år i Vestfold og Telemark får et bredt idrettsfaglig, kulturelt og sosialt tilbud, i tillegg til deres eksisterende klubb- og trenerrelasjoner. Spesielt er det verdifullt for de mindre og individuelle idrettsgrenene.

Både i Telemark og Vestfold har fylkeskommunen delt ut toppidrettsstipend til unge lovende idrettsutøvere. Dette er en stor motivasjon for den enkelte idrettsutøver og er ett viktig bidrag til finansiering av satsningen. Når Telemark og Vestfold blir ett fylke forventer vi at antall stipend og verdien på stipendene blir lik, eller økes, i forhold til hva de nå er enkeltvis i de to fylkene.

Det er viktig å understreke at toppidrettsutøvere skal behandles likt om de er funksjonsfriske eller har en funksjonsnedsettelse, det er derfor spesielt viktig at forholdene legges like godt til rette for paraidrettsutøveren i de enkelte idrettsgrenene.

Vi gleder oss til å arbeide videre sammen med kommuner og fylkeskommune så vi får toppidrettsutøvere fra Telemark som begeistrer og motiverer oss alle, men spesielt barn og ungdom, til å drive idrett og fysisk aktivitet!

Marit Brokke

styremedlem i Telemark Idrettskrets