Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Allemed.jpg

Hvordan få med alle barna?

Hvordan kan vi hindre at medlemskontingenter og treningsavgifter stopper barn og unge å delta i fritidsaktiviteter?

I de fleste idrettslag må det betales både medlemskontingenter og treningsavgifter for å være med. Utgiftene varierer fra sted til sted og i idrett til idrett, men det ligger likevel ofte på flere tusen kroner til sammen i løpet av et år. Det er opp til hvert årsmøte i klubbene, representert ved medlemmene selv, å bestemme hvor høye kostnadene skal være for å få driften til å gå rundt. Men det er i tillegg krav fra foreldre, utøvere og trenere til at forholdene ligger så godt til rette som mulig for å drive med trening. Man forventer profesjonalitet gjennom å kunne levere barna trygt på trening i gode, rene og trygge idrettsanlegg med dyktige trenere i et godt miljø som gjør at man ønsker å fortsette i idrettslaget.

Kravene og kostnadene som følger med kan og vil føre til at ikke alle barn og unge har muligheten til å drive med idrett på det nivået, eller i den klubben og i den idretten de måtte ønske, på grunn av at det koster penger. Mange barn i fylket vårt kommer fra familier som har vedvarende lavinntekt, noe som setter grenser for hva de kan delta i på fritiden sin. Klubbene, som er avhengig av inntektene for å holde oppe aktiviteten og de gode tilbudene, trenger midlene for å få hjulene til å gå rundt. I tillegg er det sånn i idretten at jo eldre du blir, jo dyrere blir det å drive med idrett.

Vi vet også at det ikke bare er medlemskontingenter og treningsavgifter som er en utgift i forbindelse med idrett. Det er klær, det er sko, det er utsyr, reiser, stevner, kamper og cuper. Norges idrettsforbund tar denne utfordringen på alvor og har siden 2015 jobbet for at økonomi ikke skal være hindring for at barn skal kunne delta i idrett.

Det er mange mulige løsninger på denne utfordringen og idretten selv sitter på mange av dem. Eksempler på det kan være egne dugnadskvelder med bytte-kvelder av utstyr, egne Facebook-grupper som er for salg og bytte av treningsklær og utstyr, finne billigere og enklere treningsleirer for de unge, en dugnad hele fellesskapet kan bidra til etc.. Idrettspresident Tom Tvedt har sagt en del av løsningen kan også være et bedre samarbeid mellom idretten og kommunene. Han mener idrettsglede ikke bør være avhengig av familiens økonomi.

Porsgrunn og Skien er blant kommunene som har tatt tak i dette gjennom å opprette kontigentkasser, støtteordninger for å motvirke nettopp disse økonomiske barrierene. Målsettingen med kontingentkassa er å gi et tilskudd til kontingenter og utstyr til barn og unge fra familier med vedvarende lavinntekt. I 2018 ble det støttet med flere hundre tusen kroner i de to kommunene til deltakelse i idrett og andre fritidsaktiviteter.

Ungdomsutvalget i Telemark idrettskrets har siden august hatt økonomiske barrierer i idretten som tema. Telemark idrettskrets har et mål om at alle i Telemark gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Derfor er kontigentkassene fra Porsgrunn og Skien kommune noe vi ønsker å belyse. Vi har møtt de ansvarlige for kontigentkassene i de to kommunene og hørt hvor viktige disse ordningene er. Vi ønsker å spre budskapet.

Vi ønsker at alle barn og unge i vårt fylke skal få muligheten til å drive med idrett uansett klubb, idrett eller nivå. Det er det som kalles idrettsglede for alle. Vi vil derfor også komme med en oppfordring til resten av fylkets kommuner til å opprette kontigentkasser for sine barn og unge, det kan skape så mye for veldig mange som virkelig trenger det.

Vi er glade for å kunne fortelle at Telemark idrettskrets har søkt Gjensidigestiftelsen og mottatt kr. 500.000,- til å igangsette og videreutvikle tilbudet om kontigentkasser i kommunene i Telemark. Midlene skal ikke bare gå til idrett, men til alle typer organiserte fritidsaktiviteter. Allerede har mange kommuner meldt sin interesse og vi i ungdomsutvalget i Telemark idrettskrets oppfordrer kommunene til å bli med på den store dugnaden for å motvirke utenforskap på grunn av økonomiske barrierer.

Sammen gir vi barn og unge i Telemark like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter!