Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seljord IL - anleggsbilder Eventyrøy.jpg
Eventyrøy i Seljord er en av de mest naturskjønne idrettsanleggene i Telemark. Typisk ved dette anlegget, som mange andre i Telemark, er at det er bygget og driftet av idrettslaget selv.

Flere og bedre idrettsanlegg i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Norsk idrett har valgt å følge fylkesgrensene. Vestfold og Telemark idrettskretser blir derfor slått sammen fra 1. januar 2020. Den nye idrettskretsen vil omfatte 23 kommunale idrettsråd og 615 idrettslag med ca. 148.000 medlemmer. I den nye fylkeskommunen med 425.000 innbyggere har vi ambisjoner om gode dialoger, og at våre ønsker og ambisjoner skal bli ivaretatt.

Idrettsanlegg er helt avgjørende for vår virksomhet. Investeringer og drift er en stor utfordring, og kommunesektoren er norsk idrett sin største økonomiske bidragsyter gjennom utbygging, drift og tilskudd.

I Telemark er om lag 70% av idrettsanleggene realisert av idrettslagene. De får stort sett lave kommunale driftstilskudd sammenliknet med idrettslag som trener i de større kommunale idrettsanleggene, der mange kommuner heldigvis har gratis eller lav leie for aldersgruppen opp til 19 år.

I Vestfold har kommunene og fylkeskommunen i større grad bygget ut og drifter idrettsanleggene. Når idrettskretsene nå slår seg sammen, er det vårt ønske at idrettslagene i hele den nye fylkeskommunen får mest mulig like arbeidsbetingelser.

I Telemark har ikke fylkeskommunen brukt investeringsmidler til annet enn tradisjonelle idrettshaller knyttet til Bø og Skien VGS. I Vestfold er det bygget skreddersydde idrettsanlegg ved de store videregående skolene.

Med unntak av Gautefall Biathlonanlegg er det ikke bygget interkommunale idrettsanlegg i Telemark. Det har ikke vært vilje til samarbeid til tross for at det hadde vært en økonomisk fordel for tilskudd av spillemidler og felles ansvar for drift av kostnadskrevende anlegg. Den nye svømmehallen på Kjølnes (Porsgrunn & Bamble) er det siste mislykkede eksempelet.

Idretten i nye Vestfold og Telemark trenger noen større regionale anlegg; Innendørs friidrettshall, innendørs skøytehall, turnhall og flere basishaller for turn mm. I tillegg bør flere av våre mindre 52 særidretter samarbeide om felles idrettsanlegg med interkommunal finansiering. Disse anleggene bør bygges i nær dialog med fylkeskommunen, styrke utviklingen av byer, tettsteder og offentlig infrastruktur (kommunikasjon). Dette har vi meldt inn i planarbeidet til den nye fylkeskommunen.

I Vestfold har det vært en massiv kommunesammenslåing. De nye bykommunene vil bli sterke økonomiske enheter med idrettsråd som kan utfordre fylkeskommunen og realisere ønskede regionale og interkommunale idrettsanlegg. Blir kommunene og idretten i Telemark hengende etter?
Telemark sitt svar må bli dokumentert vilje til realisering av interkommunale idrettsanlegg, og en sterkere vilje i kommunene til å gi økonomisk støtte til drift av idrettsanlegg som eies av idrettslagene.

Det vil fremdeles være viktig å bygge ut mindre idrettsanlegg der folk bor. Når det gjelder de større anleggene ønsker vi en fylkeskommune som har klare meninger, økonomiske virkemidler (gulrot og pisk), og som sammen med idretten prioriterer og realiser de større anleggene til glede for breddeidretten, toppidretten og gir grunnlag for større nasjonale og internasjonale idrettsarrangement.

Vi tror at nye Vestfold og Telemark fylkeskommune vil bety et løft for anleggsutbyggingen, særlig etter valg-/dialogmøtet med alle de politiske partiene den 7. august!

Geir Berge Nordtveit,
Styreleder Telemark idrettskrets