Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsutvalget på Hamar.jpg

Telemark idrettskrets ungdomsutvalg - På lag med ungdomsutvalgene i hele landet!

Under årets Idrettsgalla var tre av medlemmene i TIK Ungdomsutvalg på "Landsmøte for ungdomsutvalg 2018" der det ble diskutert hvordan ungdomsutvalgene i idrettskretsene kan og bør fungere. Dette blogginnlegget tar for seg mine erfaringer derfra - og hvordan jeg tenker at idretskretsene og idretten generelt bør jobbe for å engasjere enda flere unge i idrettsorganisasjonen vår.

Ungdomsutvalget til Telemark Idrettskrets jobber for å sprenge barrierer for unge idrettsengasjerte i Telemark. For å oppnå dette har vi et formål om å samle engasjert idrettsungdom med mål om å styrke ungt eierskap til idretten i Telemark. Ungdomsutvalget skal kunne gi innspill til Telemark idrettskrets virksomhet og bidra til utvikling av Telemarksidretten. Utvalget skal i tillegg fungere som en læringsarena for unge idrettsledere som ønsker å bidra positivt idretten i fylket vårt. 

En annen stor fordel med å engasjere seg i idretten på frivillig basis er det å kunne involvere seg og påvirke på en nasjonal arena. Nettopp dette tar dette blogginnlegget for seg, fordi: I forbindelse med årets Idrettsgalla ble Landsmøte for ungdomsutvalg 2018 gjennomført for første gang i historien, selvsagt med deltakelse fra Telemark. Fra 5. til 7. januar var idrettskretsenes ungdomsutvalg fra så og si hele Norge samlet på Hamar hvor tre problemstillinger ble diskutert og arbeidet med.

  • Hvordan skal norsk idrett rekruttere nye unge ledere inn i organisasjonen sin?
  • Hva skal ungdomsutvalgene jobbe med?
  • Hvordan skal organisering og struktur av ungdomsutvalgene i idrettskretsene se ut?

Først og fremst så må jeg rette en stor takk til ungdomsutvalgene i Oppland og Hedmark som tok initiativ og stod som arrangører med støtte fra Norsk Tipping. Alt i alt var den nasjonale samlingen et kjempesteg i riktig retning for ungdomsutvalg tilknyttet norsk idrett. Som nevnt ble det arbeidet iherdig med tre hovedproblemstillinger som jeg selv mener har vært en stor utfordring for organisering av ungdomsutvalg, etter å ha vært med i halvannet år i Telemark. I og med at de aller fleste ungdomsutvalgene er så ferske og lite organiserte, mener jeg at vi fikk gode svar på problemstillingene vi stilte oss:

  1. Norsk idrett må ha god informasjonsflyt ut til organisasjonen, gode tiltak inn mot engasjerte ungdommer i idrettslag (som Lederkurs for Ungdom og klubbesøk der tema diskuteres) og ivaretagelse (feks mentorordninger i idrettslag/ungdomsutvalg). Dette mener ungdomsutvalgene er måten for å rekruttere nye unge ledere inn i organisering av norsk idrett.
  2. Et ungdomsutvalg skal arbeide med å være ungdommens talerør i norsk idrett i tillegg til å jobbe med prosjekter som omhandler unge og ikke minst å øke kompetanse for og om ungdom.
  3. Et annet interessant og morsomt tema som kom opp under landsmøtet var en nasjonal organisering av ungdomsutvalg. Tanken er at vi skal få en overordnet undergruppe i NIF med representanter fra hvert ungdomsutvalg i idrettskrets og særforbund. Her vil arbeidsoppgaver som omhandler ungdomsutvalg og unge idrettsengasjerte på et nasjonalt nivå tas hånd om, og hvor ulike tiltak blir utøvd. En skisse på organisering av den norske idretten ble utarbeidet og ser slik ut:

Dette er noe som vi i ungdomsutvalget i Telemark Idrettskrets har snakket om og kjempet for helt siden starten i 2015 og som jeg er en stor fan av. Hvis det blir opprettet en organisering av ungdomsutvalg på et nasjonalt nivå så tror jeg at utviklingen til ungdomsutvalg vil skyte i været. På denne måten vil vi som ungdomsutvalg i Telemark idrettskrets også få en bedre struktur over vårt arbeid og ungdomsutvalg. Hvorfor skal ikke idretten ha en slik organisering på lik linje for eksempel et ungdomsparti?

Jeg vil trekke frem Landsmøtet for ungdomsutvalg 2018 som et eksempel på hva ungdomsutvalgene kan få til på nasjonalt nivå. Jeg har lenge vært klar på, overfor alle, til og med idrettspolitikerne, at et ungdomsutvalg, enten det er i idrettslag, idrettskrets eller særforbund må kunne organisere seg selv uten strenge retningslinjer fra høyere hold. For at ungdom skal kunne føle seg ivaretatt og hørt må de selv få ett eierskap til det de holder på med. Derfor er det viktig at ungdomsutvalg blir organisert av ungdommen, for ungdommen. Og når nå Landsmøte for ungdomsutvalg 2018 er ferdig og rapporten (som kommer i løpet av våren) har blitt offentliggjort er det bare for ungdomsutvalg og idrettsledere å se til den. Dette er en rapport som har blitt utarbeidet ut i fra hva vi som ungdommen i ungdomsutvalg selv har sagt og diskutert og gir en veldig god pekepinn på hvordan et ungdommer kan klare å organisere seg på best mulig måte i norsk idrett. Det trengs bare litt engasjement og trøkk!

Ungdomsutvalgene begynner å bli en stor «idrettsfamilie» i norsk idrett, og jeg ser en lysende fremtid for hvert enkelt utvalg når organiseringen og struktur faller enda bedre på plass. Ole Christian, Martine og jeg vil si at helgen var en kjempesuksess og håper ungdomsutvalget i Rogaland tar opp igjen initiativet til neste år i og med at det er arenaen for Idrettsgallaen 2018.

Ole Christian, Martine og Marius i finstasen foran årets Idrettsgalla på Hamar!