OM OSS

Visjon: "TELEidretten - idrettsglede for alle"

Formål: 
Telemark idrettskrets arbeider for at alle i Telemark gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

Vi er det regionale leddet for idretten i fylket og består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges Idrettsforbund.

 

Vi jobber med:
- oppgaver i henhold til NIF`s lov og saker av felles interesse for idretten i Telemark.

- Idrettspolitiske oppgaver rettet mot fylkeskommunen og samarbeid med idrettsrådene for å styrke idrettslagenes rammebetingelser i kommunene.

- Service- og støtteoppgaver overfor idretten i Telemark for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.

- Informasjonsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

 

Idrettens samfunnsregnskap: 
Idretten i Norge representerer en verdi på opp mot 20 milliarder kroner årlig. Rundt 7 milliarder stammer fra dugnader og medlemskontingenter. 2 milliarder kroner stammer fra kommunenes bidrag til spillemiddelfinansiering av anlegg og diverse støtteordninger. Ca 1,5 milliarder kommer nasjonalt nivå via overskuddet til norsk tipping. Opp i mot en milliard kommer fra sponsoravtaler, inklusiv fotballavtalen.

Idrettens frivillighet representerer 24.000 årsverk. Legger vi til grunn en alminnelig årsinntekt for disse blir summen opp mot 11 milliarder

I Telemark bidrar idretten med oppimot 900 frivillige årsverk og dermed 406 millioner i verdiskaping (med alminnelig årsinntekt på 453.000kr)

Kontakt oss