Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbforsikring - disponering av konto

Det har, etter revidering av NIFs lov og ny Lovnorm for idrettslag som vedtas på idrettslagenes årsmøter i disse tider, vært en del spørsmål om underslagsforsikring og at bankkonti skal disponeres av to personer.

 

Ref. Lovnorm for idrettslag § 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv, pkt 3. 

Viser til at dette ikke er noe nytt som er innført, da det hele tiden har fremkommet som en paragraf i Regnskap- og Revisjonsbestemmelsene. http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#2-16

Klubbforsikring - underslagsforsikring

If forsikring har i samarbeid med Norges idrettsforbund utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov til en økonomisk gunstig pris. Denne forsikringen inkluderer også underslagsforsikring, slik at det ikke er nødvendig å tegne egen underslagsforsikring til en høy premie per person.

Viser til link + vedlagt informasjonsskriv m/kontaktinfo:http://www.if.no/web/no/bedrift/allianser/nif/Pages/Klubbforsikring.aspx

Disponering av bankkonti - nettbankløsning

Telemark idrettskrets har vært i kontakt med noen banker for å avklare løsningen og kostnaden på felles disponering og bruk av nettbank knyttet opp til idrettslagets konti.  En bedriftsnettbankløsning med bruk av passordkalkulator som sikrer at to personer står for godkjenning og utbetaling  fra idrettslagets konto er uproblematisk og kostnadsfri i flere av bankene. Skriftlig bilagssignatur er da overflødig og løsningen begrenser mulighet for underslag.

Viser til linker + vedlagt informasjon hentet inn fra idrettskretsens egen bankforbindelse - DNB 

https://www.dnb.no/bedrift/tema/foreninger-og-lag.html 

Kontakt idrettslagets egen bankforbindelse for mer informasjon og mulig ordning.

Bankene som per i dag tar seg betalt og ikke ivaretar en slik løsning for lag/foreninger, har signalisert at de må se på en ordning som ivaretar organisasjonsleddene som den store kundegruppe de er.