Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arrangørnettverk Telemark

DNT-Telemark_responsive_12.png

Arrangørnettverk Telemark er et nytt nettverk for idretts- og friluftsarrangement i Telemark og et samarbeid mellom Telemark Fylkeskommune, Visit Telemark, Telemark Turistforening og Telemark idrettskrets. Bli med på kickoff den 27. juni i forbindelse med TelemarksVeka!

 

Hvert år arrangeres det mange små og store idretts- og friluftsarrangement i Telemark. Dere som er arrangører gjør en fantastisk jobb og bidrar til å skape engasjement, tilhørighet og stolthet over hva som er mulig å få til i samarbeid. Idretts- og friluftsarrangementene profiler fylket på en svært god måte og bidrar til å sette Telemark på kartet. Nå ønsker vi å invitere dere til å delta i et arrangørnettverk, slik at vi sammen kan gjøre Telemark til et enda bedre arrangørsted!

Hvem står bak nettverket?

Telemark fylkeskommune i samarbeid med Visit Telemark, DNT Telemark og Telemark idrettskrets.

Hvem er arrangørnettverket for?

Arrangørnettverket er for dere som på frivillig basis eller yrkesmessig bidrar i planleggingen og/eller gjennomføringen av idretts- og friluftsarrangement i Telemark. Det kan være lokale idrettslag, friluftsorganisasjoner, kommersielle aktører og ansatte i offentlig sektor.

Aktivitet i 2019

Styringsgruppa for Arrangørnettverket i Telemark har utarbeidet en aktivitetsoversikt for 2019 der det kommer flere interessante høydepunkt som kan være nyttig for arrangører av idrettsarrangement. 

Les mer: Aktivitetsoversikt i Arrangørnettverk Telemark 2019 - PDF

Hvorfor er det aktuelt å opprette et arrangørnettverk?

Det er mange i Telemark som er kjempegode på arrangement og vi ønsker å skape arenaer der denne kompetansen deles med andre og videreutvikles. Vi ønsker å legge til rette for økt samarbeid mellom arrangører og en tettere dialog mellom arrangører og offentlig sektor.

Det er mye arrangører skal vite om lover og regelverk, søknadsrutiner til det offentlige, støttemuligheter, sikkerhet og beredskap, logistikk med mer. I stedet for at hver enkelt arrangør skal finne ut av dette på egenhånd, kan arrangørnettverket bidra med informasjon. Arrangører kan også dele sine erfaringer med andre i nettverket og peke på utviklingsmuligheter. Det kan heve kunnskapen om arrangement i offentlig sektor og sikre en mer helhetlig praksis (mindre lokale forskjeller).

Hva får du ved å være med i arrangørnettverket?

Du får delta i et fellesskap og bli kjent med andre arrangører i fylket og knytte kontakt med sentrale personer i det offentlige som jobber med arrangement.

  • Du vil jevnlig få informasjon om aktuelle tilskuddsordninger og kompetansehevende tiltak.
  • Du vil få tilbud om å delta på 4-6 kurs i året og en større samling / konferanse / befaring i halvåret. Aktiviteter i regi av nettverket vil i stor grad være gratis.
  • Du får anledning til å påvirke hvilken «arrangørpolitikk» vi skal ha i Telemark. Dine innspill er viktige når det offentlige skal utarbeide strategier, rutiner og retningslinjer.

Historikk - Hva har skjedd i Arrangørnettverk Telemark hittil?

Kickoff-samling i Bø - 27. juni 2018 i forbindelse med TelemarksVeka

På Kick-off samlingen møttes nærmere 60 personer fra ulike hold, deriblant arrangører, kommunalt ansatte og frivillige organisasjoner. Hovedfokusvar å få mer informasjon og god anledning til å gi tilbakemelding på hva arrangørnettverket skal fokusere på og arbeide med fremover.

DNT Telemark, Telemarkshelten, Grenland sykleklubb, NMK Grenland og Sommarland skifestival /Telemarksveka fortalte om sine arrangement og pekte på utfordringer og
utviklingsmuligheter. Karstein Johaug og Mikael Gunnulfsen er profesjonelle langrennsutøvere på Team Telemark og fortalte om deres forventninger til arrangører og hva som gjør noen arrangement bedre enn andre – sett fra utøverens ståsted.

Hvordan markedsføre sitt arrangement? 01. november 2018 i Skien Fritidspark

På bakgrunn av tilbakemeldingene som kom frem på kickoffet i juni var det klart at neste fokusområde var markedsføring, både i sosiale medier og i nyhetsbildet. Hvordan nå ut med sitt arrangement? Visit Telemark, journalist Tom Arne Borgersen fra Varden, kommunikasjonssjef Tania Ripoll fra Telemark fylkeskommune og flinke arrangører fra Eidanger IL og Porsgrunn Rugby Klubb delte sine kyndige tanker og erfaringer med rundt 40 andre påmeldte. 

Les mer: Sammendrag fra kvelden kan leses i sin helhet her!'

Neste samling blir våren 2019. Ønsker du informasjon om det som skjer i arrangørnettverket? Klikk deg inn på fylkeskommunens nettsider for mer info!