Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledning for deg som arrangør

holmenkollen.jpg
Foto: NIF

Det finnes mange nyttige veiledninger for deg som arrangerer idrettsarrangement, eller arrangement generelt. Vi har gjort en liten oppsamling av disse og presenterer dette for deg her.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - "Veileder for sikkerhet ved store arrangementer"

Les hele veilederen her! (Bladbar PDF)

Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. Formålet med veilederen skal, i henhold til mandatet, være:

  • Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.
  • Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.
  • Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse

Veilederen er utarbeidet av DSB på oppdrag fra justis- og politidepartementet og skal være til nytte for både arrangører og myndigheter. Her finner du det meste som arrangøren selv er pliktet til å kjenne til av regelverk og temaer vedrørende sikkerhet. 

Samarbeidet om idrettsarrangement mellom idrettslag og private/kommersielle aktører

Les hele veilederen her!

Idretten har klare krav til idrettslag som samarbeider eller ønsker å inngå samarbeid med private/kommersielle aktører om gjennomføring av et idrettsarrangement. Idretten er veldig positive til slike samarbeid, men understreker viktigheten av at idretten selv skal være premissleverandør for dette. Veilederen viser hvordan en avtale kan og bør utformes på en måte som sikrer idrettens eierskap til sine idrettsarrangement. 

Veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer i Norge

Les hele veilederen her!

I 2007 ble «Retningslinjer for Lege og sanitetstjenester ved idrettsarrangement» publisert av NIF. Disse skulle gi retningslinjer for sanitetsberedskap ved idrettsarrangementer i Norge. I 2017 vedtok Idrettsstyret i NIF å gjøre en revisjon av disse og dette er resultatet. 

Her finner du det som bør være et minimum av planlegging av medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer i Norge.