Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsanleggsutvikling i Telemark

Aviary Photo_130991386111712082.png

Telemark idrettskrets jobber for at alle aktive og alle klubber skal ha tilgang på idrettsanlegg ut fra sitt behov. Særlig fokus har vi på Telemarks regionale idrettsanlegg - for å skape anlegg av kvalitet for trening, konkurranser og mesterskap innenfor en rekke særidretter i fylket vårt.

Idrettsanleggsutvikling er en av Telemark idrettskrets' viktigste oppgaver. Blant annet samarbeider vi tett med fylkeskommunen i sammenheng med spillemiddelprioritering i tillegg til at vi tilbyr kurs og kompetanse ut mot idrettslag, idrettsråd og særkretser som arbeider med konkrete idrettsanleggsprosjekter. Vi ønsker at idrettsanleggene i fylket vårt skal dekke alle våre behov, fra store regionale anlegg som huser konkurranser og idrettsarrangementer til mindre treningsanlegg for den aktiviteten vi utøver hver dag.

Gjennom vår overordnede handlingsplan er anlegg forankret med konkrete målsetninger. Telemark idrettskrets jobber for at alle idrettslag og aktive skal ha så god tilgang som mulig for å drive sin aktivitet. Vi har imidlertid et ekstra trykk på de anleggene som kan og bør ses på som regionale. Regionale idrettsanlegg er anlegg som tilbyr trenings- og konkurransemuligheter for en særidrett for mer enn kommunen det ligger i, om ikke hele fylket.

Slike anlegg er med på å tilrettelegge for bedre aktivitet i bredden innenfor den enkelte særidrett, noe som vi vet skaper flere topper. Det gir oss også mulighet til å trekke større idrettsarrangement til fylket. Idrettsarrangementene gir inspirasjon for utøvere og klubber og drar med seg en rekke ringvirkninger som flere enn bare idretten drar nytte av. 

Vi har i kunnskapsgrunnlaget for Idrettens anleggsplan for Telemark synliggjort de behov som foreligger fra alle særidretter som drives i Telemark når det kommer til tema regionale anlegg.

Vårt ønske er at Telemark skal være et fylke som tilbyr anlegg av høy kvalitet innenfor så mange særidretter som mulig. For å få til det må vi satse på å skape større, regionale anlegg som gir utøverne våre gode forutseninger for trening og konkurranser.