Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettens anleggsplan for Telemark 2016-2020

Idrettens anleggsplan for Telemark 2016-2020 - Endelig versjon-01.png

Idrettens Anleggsplan for Telemark 2016-2020 ble vedtatt på idrettskretstinget 21. april 2016 og er vår idrettspolitiske plattform når det kommer til området idrettsanlegg i Telemark. Vi ønsker med denne å arbeide for at idrettsanleggssituasjonen i fylket vårt blir enda bedre enn det den er i dag.

 

Planarbeidet startet høsten 2015 og frem mot idrettskretstinget fikk vi inn innspill fra mange særidretter, kommuner og idrettsråd som alle har sine ønsker om hvordan idrettsanleggssituasjonen bør se ut i Telemark. Vi har sett disse innspillene i sammenheng med relevant statistikk over aktivitet og anleggsdekning i fylket og har definert 3 tydelige forutsetninger som må på plass for at Telemarks befolkning skal få på plass de idrettsanleggene de trenger. 

Telemark idrettskrets mener det er fullt mulig å legge til rette for at disse forutsetningene er på plass innen 2020. Vi vil arbeide for at det skjer, i samarbeid med alle aktørene som spiller sin rolle i arbeidet med å realisere idrettsanlegg i Telemark, fra idrettslag, idrettsråd og særkretser til kommuner og fylkeskommune. Sammen kan vi sørge for; 

  • At det offentlige tar et større ansvar for bygging og drift av idrettsanlegg - dette fordi vi ligger st stykke bak landsgjennomsnittet for offentlig bidrag til idrettsanlegg og fordi idretten selv ikke har kapasitet til å påta seg ansvar hverken for investering eller drift av store idrettsanlegg. Idretten er til for å skape aktivitet i de anleggene som bygges. 
  • At større konkurranse- og treningsanlegg av regional betydning realiseres - dette fordi mange særidretter mangler anlegg av kvalitet som betyr mye for både rekruttering og tvikling og fordi de samme anleggene har mye å si for Telemarks mulighet til å være vertskap for større idrettsarrangementer.
  • At kompetansen som trengs for å realisere idrettsanlegg er tilgjengelig - dette fordi vi med kjennskap til og kompetanse innen søknadsordninger, hva som kreves for å bygge anlegg av kvalitet, planarbeid og ikke minst drift av anlegg kan få til mye sammen. Vi snakker da et kompetanseløft på tvers av alle aktører som er med på laget for å realisere idrettsanlegg. 

Vi vil arbeide aktivt for å styrke rammebetingelsene i kommunene og i fylket generelt slik at vi har de forutsetningene som trengs for å skape en veldig bra idrettsanleggssituasjon i fylket. Vi håper du som sitter i en kommune, et idrettsråd, et idrettslag eller i fylkeskommunen ønsker å samarbeide med oss for å få på plass disse forutsetningene. Telemark er et idrettsfylke og vi trenger anleggene som skal til for å serve alle våre aktive. 

Les hele Idrettens anleggsplan for Telemark 2016-2020 her om du vil se mer om bakgrunnen for våre tre hovedpunkter. Dersom du har spørsmål, innspill eller om du har behov for hjelp til din anleggsprosess., ta kontakt med idretts- og utdanningskonsulent i Telemark idrettskrets, Øyvind Gonsholt. 

Mail: oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no

Tlf: 419 00 129