Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsbank AktivSkole365 - Hvordan gjennomføre på din skole?

IMG_0160.JPG

Som et ledd i bedre erfaringsutveksling og ideflyt i AktivSkole365 har vi opprettet denne siden for å beskrive litt nærmere hvordan man faktisk gjennomfører prosjektet på de ulike skolene. Her kan du som aktivkontakt på din skole se gode eksempler som du kan overføre til dine aktivitetsledere. Vi har også satt opp navn på de som har dratt i gang det enkelte tiltaket på sin skole, sånn at du kan ta kontakt for å høre mer om det.

 

Ok, først og fremst må det understrekes at det ikke er noen fasit på hvordan en skole skal gjennomføre AktivSkole365 gjennom et skoleår. Disse eksemplene er samlet fra mange ulike skoler og du som aktivkontakt på din skole må se om dette faktisk er noe som passer hos dere eller ikke. 

Vi har delt opp eksemplene på denne siden i to kategorier. Som er; 

1. Hvilke ulike tilnærminger til planlegging og praktisk gjennomføring finnes?

2. Hvilke morsomme og kreative aktiviteter finnes som dere kan bruke på deres skole?

Spenn deg fast. 

Hvilke ulike tilnærminger til planlegging og praktisk gjennomføring av AktivSkole365 finnes?

Hvordan planlegges og gjennomføres AktivSkole365 gjennom året?

Hvordan fungerer denne løsningen?

Hvem kan jeg kontakte for å høre mer om nettopp denne måten å gjøre det på?

Valgfag

Å ha AktivSkole365 som valgfag er noe flere skoler har valgt. Den største fordelen med det er at man får mye bedre tid til å planlegge aktivitetene som skal skje, og ikke minst får aktivkontakten mer tid til å følge opp aktivitetslederne, noe som er minst like viktig. Mange skoler tilbyr fysisk aktivitet og helse som et valgfag, AktivSkole365 passer perfekt inn i en slik sammenheng.

Gitte Kristoffersen, Gjerpen ungdomsskole

Torill Neverdalen, Kviteseid skole

Ida Hogner, Sannidal ungdomsskole

Valgfag over 2 år

For de som har mulighet til det kan valgfag over to år være en god løsning. Fordelen er at den enkelte aktivitetslederen får en enda bedre mulighet til å utvikle seg. Poenget med år to er også at de som er aktivitetsledere på år 2 skal bidra sammen med de som er på år 1. På den måten kan man legge til en lederposisjon for de som er på år 2 som kan være veldig lærerik samtidig som den er nyttig for å lære erfaringer for de som er på år 1.

Kristine Strømsvåg, Menstad ungdomsskole

Lekebank

Å sette seg ned og planlegge nye aktiviteter uke for uke kan være en utfordring som tar noe av brodden av motivasjonen til aktivitetslederne. For å motvirke at planleggingsbiten (teorien) skal bli for dominerende, har noen skoler valgt å bruke en lekebank som utgangspunkt for planlegging av den neste aktivitetsperioden. På den måten er det enklere å velge ut hvilke aktiviteter man kan ha, og man slipper å finne opp kruttet på nytt hver eneste gang man skal i gang med en ny aktivitetsperiode.

Frode Jensen, Buer skole

Ukesplanlegging

Ukesplanlegging er en veldig fornuftig måte å legge opp planleggingen på, men hvor lang periode det planlegges for varierer veldig. Noen steder planlegges det fra uke til uke, mens andre steder planlegges det for opptil 5-6 uker om gangen.

Jane Lindheim, Lunde 10-årige (seksukersplaner)

Klasseinndelte aktiviteter

Å ha klasseinndelte aktiviteter kan være fornuftig, særlig på større skoler. Det å ha nok folk til å gjennomføre aktiviteten er alfa omega og det er ikke konstruktivt for å bygge opp aktiviteten på skolen dersom det er altfor mange på hver aktivitet. Dersom ikke elevene får være med på moroa fordi det er for mange som ønsker å være med, velger de det bort neste gang. Å dele inn slik at for eksempel kun et enkelt klassetrinn har mulighet til å bruke aktivitetstilbudet den ene dagen kan være en fin løsning som også kan bidra til en liten grad av "eksklusivitet" for dem det gjelder.

 

Aktivitetslederbesøk rundt i klassene på skolen

Noen skoler rekrutterer til aktivitetene gjennom å gå på klassebesøk på skolen. Aktivitetslederne får med dette en god læringsarena for å stå foran folk og snakke, samtidig som det skaper en relasjon mellom aktivitetsleder og resten av skolens elever. En veldig fin og lærerik måte å markedsføre aktivitetstilbudet som skapes av aktivitetslederne.

Kjetil Lie, Borge Barneskole

Aktivitetsleder på callinganlegg

På skolene der du har callinganlegg er det mulig å kjøre markedsføring via dette. Enkelte skoler har gjort dette med suksess og det er en effektiv måte å nå ut til hele skolen på. Lærerikt er det også, i tillegg til at det er en spennende greie å gjøre for aktivitetslederne.

Silje Mari Dahl, Buer barneskole

Gry Fevang, Venstøp skole

Premiering av oppmøte klassemessig

For å motivere elevene til å stille på aktivitetene kan en motivasjonsfaktor være å skape en liten konkurranse mellom klassene. Å føre statistikk for hvilke klasser som stiller oftest på aktivitetene er en måte å gjøre det på. Kreves litt mer av planlegginga, men kan føre til en sunn konkurranse. Premiering bør selvsagt gjøres også.

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke morsomme og kreative aktiviteter finnes som dere kan bruke på deres skole?

Forslag til aktivitet

Hvordan gjennomføres aktiviteten?

Hvem kan jeg kontakte for å høre mer om hvordan denne aktiviteten kan gjennomføres?

Faste økter i gymsal i lengre friminutt

For de skolene som er så heldige at de har egne gymsaler bør denne utnyttes til fulle. Aktivitet i gymsal er også et av våre faste kurs som vi kjører i løpet av året og der det tilbys aktivitet i lengre friminutter på fast basis pleier det å være full aktivitet. Nøkkelen her er forutsigbarhet, altså å skape en greie om at det er fast åpent for morsom aktivitet i gymsalen i lengre friminutt.

 

     

Idrettsturneringer, arrangementer og events

De fleste skoler gjennomfører vanligvis ordinære idrettsturneringer innen fotball, håndball og andre tradisjonelle idretter. Dette er vel og bra, særlig dersom aktivitetslederne står for store deler av planleggingen.

Faren ved å kjøre turneringer i tradisjonelle idretter er at forskjellene i nivå fra elev til elev blir veldig store, noe som fører til at man i mindre grad konkurrerer på likt grunnlag. Vi snakker ofte om å fjerne ferdighetselementet fra konkurranser, slik at så mange som mulig kan hevde seg i konkurransen. 

Vi har som mantra i vårt arrangementskurs at man kan dra en stor fordel av å ha et arrangement, uansett hva tema skulle være. Arrangementet er høydepunktet, men det som er minst like viktig er å bygge opp spenninga i forkant av arrangementet, med treninger, oppfordre elevene til å øve på det arrangementet går på og rett og slett skape en aktivitets-spinoff! Dette er veldig effektivt og kan bidra til at aktivitetslederne har noe mer å lokke med på sin aktivitet. Bestill arrangementskurs så lærer dere alt om dette :)

 

Faste områder i skolegården med aktivitet

Dersom skolen ikke har gymsal, eller det er rett og slett vår, sommer eller høst og man ikke ønsker å kjøre aktivitet inne, er aktivitet i skolegården en sikker vinner. Igjen er forutsigbarheten et nøkkelord for å jobbe inn fast aktivitet på skolen. Et av våre faste kurs går på nettopp dette, aktivitet i skolegård. Her tar vi utgangspunkt i hvordan din skoles skolegård ser ut og bruker den som utgangspunkt for hvordan aktivitetslederne kan utvikle aktivitetstilbudet hos seg. En veldig positiv effekt av dette dersom det kjøres forutsigbart over tid er at elever som kanskje ikke alltid har et sted å være eller venner å henge med i friminuttene kan bruke dette som et samlingspunkt. Dette har vi fått tilbakemeldinger på at er tilfelle flere steder.

 

Aktivitetsledere som gymlærere

Noen skoler har tilbudt aktivitetslederne å kjøre gymtimer for medelever eller for andre klasser på skolen. Dette primært for å tilby en praksisarena for aktivitetslederne. En bedre praksisarena for aktivitetsledelse finnes vel ikke? Med oppfølging fra aktivkontakt og kroppsøvingslærer kan aktivitetslederen få mye ut av dette, i tillegg til at det selvsagt er spennende for elevene som har gym å bli instruert av andre elever på skolen.

Lulzime Ganiqi, Klyve Barneskole

Aktivitetsdag

Aktivitetsdager er fast innslag på de fleste skoler i løpet av et skoleår. Dette tiltaket er enkelt og greit, la aktivitetslederne bidra til å planlegge denne!

Torill Neverdalen, Kviteseid skole

AktivSkole365 som en del av undervisningen

For å arbeide mot målet om 1 time fysisk aktivitet hver dag i skolen holder det ikke for alle kun å implementere aktivitetsmuligheter i friminutt. Fysisk aktivitet kan også være en del av undervisningen. Vi refererer til skolene som har gjennomført dette selv for den beste beskrivelsen av hvordan dette kan gjøres.

Hanne Tangenes, Bratsbergkleiva barneskole

Ida Hogner, Sannidal ungdomsskole

Limbo

Limbo er en tilnærmet perfekt aktivitet som det også går an å kjøre konkurranser i. Det er uhøytidelig, få har en god grunn til å være flink i det og det skaper mye humor og latter. I tillegg er det ganske bra bevegelsestrening. Kjør utslagsturnering i par, lang rekke, over lengre tid eller kort tid, med mange eller få - her er mulighetene mange. Det går rykter om at det er kjørt limbokonkurranser for hele skoler tidligere.. Så her er det bare å kjøre på!

 

Rumpebrett

På vinteren begrenses ofte aktivitetsmulighetene på skolen grunnet snøfall og/eller kulde. Dersom dere er så heldige at dere får en viss mengde snø i skolegården og har en kort eller lengre bakke, lag til en bakke der det går an å ake på rumpebrett! Kjør en konkurranse over tid der du skal "skli deg til Mallorca" klassemessig. Klarer klassen x antall turer ned bakken i løpet av en viss periode, har de oppnådd en viss distanse (kanskje ikke så langt som til Mallorca, men..) og vinner en premie. Rumpebrett har visstnok vært svært populært visse steder i AktivSkole365-regi.

Ida Hogner, Sannidal Ungdomsskole

Dansedag

 Dette vet vi egentlig ikke helt hva går ut på, men de kjører dette på Bratsbergkleiva og det ryktes at det er høy aktivitet rundt denne dagen!

Hanne Tangenes, Bratsbergkleiva barneskole