Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IT-løsninger for Idretten - oversikt

NIF-Publisering.png
Illustrasjonsfoto

Idrettslagene har forskjellig organisering av sine aktiviteter og styrearbeidet. Dermed blir også behovet for nyttige IT-verktøy forskjellig. Vi ønsker å gi tidsaktuell informasjon for å bedre oversikten.

 

Noen av særforbundene har egne idrettsspesifikke løsninger. Norges idrettsforbund (NIF) lager fellesløsninger som skal hjelpe alle/mange. Eksterne leverandører kompletterer tilbudet.

For å dele nyttig informasjon brukes bl.a. nettsider – eller såkalte ”publiseringsløsninger”.

NIF har inngått avtaler med flere eksterne leverandører for å dekke forskjellige behov hos idrettslag og idrettsråd.

For tiden er noen av disse aktive i sin markedsføring med utsagn som ”utviklet i samarbeid med NIF”. Om idrettslaget vurderer nye løsninger, vær klar over at ingen av disse er ”den eneste” eller nødvendigvis den beste for ditt idrettslag.

Sett deg godt inn i hva den enkelte kan levere, i forhold til behovet! Snakk gjerne med de som har tatt i bruk de forskjellige løsningene.

Se her: https://itinfo.nif.no/Publiseringsløsninger

Idrettsråd:

Vestfold idrettskrets har startet et pilotprosjekt for idrettsrådene i samarbeid med NIF og Atea. ”Enklere styrehverdag” skal nettopp støtte opp under idrettsrådenes viktige arbeid. Prosjektet har fått nasjonale følger, ved at alle idrettsråd i Norge får tilbud om gratis nettside fra NIF og Atea. I Vestfold inngår både nettsiden og et tilhørende ”styrerom” i IT-løsningen. Når ditt idrettsråd er operativt, vil din klubb få info.

Se info fra første samling her:

Idrettslag:

Vi opplever at at idrettslagene har tilsvarende behov. Disse løsningene finnes også for dem. Løsningene muliggjør en svært god felles plattform for nyttig informasjonsdeling gjennom hele idretten, noe vi ser på som en stor gevinst.

Alt ligger på NIF sine egne servere med backup og har hjelpetjeneste gjennom NIFs egen IT-support. Tlf. 03615, kl. 08 - 20 alle hverdager.

I tillegg vil felles løsninger være enkle å ta i bruk om man f.eks. får et styreverv i annet idrettslag eller flytter til nytt sted. De baserer seg på innlogging ut fra rollen du har i idrettslag eller idrettsråd, slik at all historikk blir i organisasjonsleddet.

Vestfold idrettskrets anbefaler at Ateas løsninger sjekkes mot idrettslagets behov.