Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vestfold og Telemark idrettskrets er en realitet fra 1. januar 2020

VTIK Styre valgt på ting nov 2019.jpg
VTIK sitt første kretsstyre fra venstre: Kamilla Mathea Mogstad, Hans Martin Bærefjell, Bjørn Lauritzen (leder), Håkon Hamberg Riddervold, Julie Larsen (varamedlem), Dag Nielsen (varamedlem), Torunn Fossli Sæthre, Veslemøy Wåle (nestleder) og Bjørn Bergesen

En toårig prosess med sammenslutning ble avsluttet med et samlet og positivt konstituerende idrettskretskretsting lørdag 23.november 2019. Alle saker og forslag, med noen mindre endringer/justeringer, ble vedtatt enstemmig – inkludert støtte til valgkomiteens forslag på idrettskretsstyret

 

På Idrettstinget i 2015 ble det vedtatt at Norges idrettsforbund skal gjøre strukturelle endringer i organisasjonen dersom det gjøres endringer i statens forvaltningsreform – slik at idrettskretsene følger en mulig fremtidig regionalisering av fylkeskommuner.

Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) sitt første kretsstyre

VTIK sitt første og ferske kretsstyre innehar bred kompetanse som vil bidra til å styrke idrettskretsens kjernevirksomhet. Valgkomiteen har arbeidet ut ifra krav om kjønnsbalanse, unge styremedlemmer, geografisk representasjon, bredde i idretter og bredde i faglig kompetanse. Resultatet har blitt: 

  • Bjørn Lauritzen (51 år). leder. Representerer Larvik Ski og Larvik Skytterlag.
  • Veslemøy Wåle (29 år), nestleder. Representerer Snøgg Fotball. 
  • Håkon Hamberg Riddervold (43 år), styremedlem. Representerer IF Storm.
  • Bjørn Bergesen (59 år). styremedlem. Representerer Flint Tønsberg Allianseidrettslag. 
  • Torunn Fossli Sæthre (49 år), styremedlem. Representerer Porsgrunn Orienteringslag. 
  • Hans Martin Bærefjell (50 år), styremedlem. Representerer Stokke IL. 
  • Kamilla Mathea Mogstad (19 år), styremedlem. Representerer IF Urædd Bryting. 
  • Julie Larsen (23 år), 1. varamedlem. Representerer Flint Tønsberg Håndball. 
  • Dag Nielsen (58 år), 2. varamedlem. Representerer IF Ørn.

Den nyvalgte lederen, Bjørn Lauritzen, sier følgende om det nye styret i Vestfold og Telemark idrettskrets: 

- Det første historiske styret for Vestfold og Telemark idrettskrets skal arbeide for å styrke idretten i nye regionen. Målet er å bidra til å spille klubbene gode for best mulig klubbdrift. Stikkord er å verdsette det frivillige arbeidet, ha fokus på økonomi, anlegg og kompetanse. Vi skal synliggjøre at idretten rett og slett gjør samfunnet bedre. Det valgte idrettskretsstyret har en bred kompetanse innen en rekke områder og er godt rustet til å ta fatt på arbeidet med å lede Vestfold og Telemark idrettskrets de neste årene. 

Administrasjonen i Vestfold og Telemark idrettskrets skal i samarbeid med styret bidra til en styrket organisasjonsutvikling og kompetanseløft for idretten i det nye fylket og organisasjonssjef Sondre Fjelldalen er klar på hva som skal kjennetegne arbeidet i tiden fremover: 

- Vestfold og Telemark idrettskrets sine plikt er å følge opp den klare tilbakemeldingen og de forventningene våre idrettslag, idrettsråd og særidretter har hatt fokus på i sammenslåingsprosessen; tilstedeværelse, tilgjengelighet og synlighet for våre organisasjonsledd, sier organisasjonssjefen. 

VTIK orgsjef og styreleder.jpg

Organisasjonssjef Sondre Fjelldalen og nyvalgt styreleder Bjørn Lauritzen er klar for et spennende samarbeid i tiden fremover, sammen med resten av styret og administrasjonen i Vestfold og Telemark idrettskrets.