Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskuddsordning til idrettslag- dekking av utgifter til politi ved idrettsarrangement

politi_612.jpg

Det gjenstår 2,3 millioner kroner i midler tildelt Norges idrettsforbund fra Kulturdepartementet. Midlene kan  fordeles til idrettslag og særforbund som tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge.

 

Kulturdepartementet tildelte Norges idrettsforbund midler i 2016 og 2017 som skulle benyttes til tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge. Det er ikke gitt en ny bevilgning til formålet i 2018, men det gjenstår 2,3 millioner kroner fra tidligere år som kan fordeles.

Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet som faller inn under ordningen. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år).

Det søkes skriftlig inn til det aktuelle særforbundet. Særforbund og idrettskretser som har hatt tilsvarende utgifter søker om tilskudd direkte til NIF. Søknadsfristen er satt til 15. mars 2019.

Les mer her. 

Se alle støtteordningene ditt idrettslag kan søke om.