Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kontingentkassene i gang i kommunene!

Kontingentkasse 1.png

Flere kommuner er i gang med sine kontingentkasser etter at idrettskretsen mottok midler fra Gjensidigestiftelsen i desember 2018. I løpet av året har 10 kommuner dette oppe og går, og neste år kanskje flere?

 

10 kommuner med kontingentkasser i 2019

Nissedal, Fyresdal, Seljord, Bamble, Skien, Porsgrunn, Kragerø, Bø, Sauherad og Tinn kommune har søkt og fått midler fra idrettskretsen til å igangsette eller utvikle sitt tilbud om kontingentkasser. Målet er enkelt: Å ha en søknadsordning som gjør det mulig for idrettslag og andre tilbydere av fritidsaktiviteter å søke tilskudd for å dekke kostnadene for deltakelse for barn og ungdom som ikke har råd til å bli med. 

Fra tidligere hadde kun Skien og Porsgrunn denne søknadsordningen, men vi ser av statistikkene at behovet er stort også i resten av Telemarks kommuner. Mange barn og ungdom kommer fra familier med vedvarende lavinntekt - og har behov for at en slik søknadsordning er tilgjengelig for at de i det hele tatt skal ha sjans til å delta i en ukentlig fritidsaktivitet! 

Telemark idrettskrets er glade for å se at 8 nye kommuner, i tillegg til Skien og Porsgrunn, søkte og er i gang med sine kontingentkasser som resultat av søknaden til Gjensidigestiftelsen. For norsk idrett er dette et svært viktig mål i årene som kommer - å senke de økonomiske barrierene slik at vi oppnår målet om "Idrettsglede for alle". 

Kontingentkasse i din kommune? Her er informasjonen du trenger. 

Vi har fått tilbakemeldinger fra kommunene som er i gang og ønsker å spre ordet. Her lister vi derfor opp kommunene som har søknadsordningen oppe og går, og linker til hvor du finner info. 

Skien - All info om kontingentkassa i Skien

PorsgrunnAll info om kontingentkassa i Porsgrunn

NissedalAll info om kontingentkassa i Nissedal

FyresdalAll info om kontingentkassa i Fyresdal

Tinn - All info om kontingentkassa i Tinn - Ikke klart ennå, ordningen iverksettes før sommeren

Seljord - All info om kontingentkassa i Seljord - Ikke klart ennå, ordningen iverksettes før sommeren

Kragerø - All info om kontingentkassa i Kragerø - I gang, ta kontakt med kulturavdelingen i Kragerø kommune for mer info. 

BambleAll info om kontingentkassa i Bamble (Kalt Bli Med-midlene i Bamble)

All info om kontingentkassa i Bø

SauheradAll info om kontingentkassa i Sauherad

Veien videre - mål om kontingentkasser i alle kommunene

Kan vi få på plass denne ordningen i alle kommunene i Telemark? Vi tror det, og kommer til å arbeide for det i løpet av hele 2019. Vi ser at dette er en meget effektiv ordning som treffer enkeltmedlemmer i idretten og andre fritidsaktiviteter på en god måte - og ser for oss å søke nye midler for å videreføre støtten. Det er selvsagt også opp til våre lokalpolitikere å sørge for at kommunene viderefører satsingen og ikke lar dette bli et stunt et år. Vi ønsker varige ordninger for inkludering i fritidsaktiviteter!

Så, til alle idrettslag og andre tilbydere av fritidsaktiviteter i Telemark - vær oppmerksom på disse ordningene kommunene har fått i stand! Bruk dem - det kan være løsningen for å holde et barn eller en ungdom i aktiviteten.