Hva skjer på skolene som er med i AktivSkole365?

Hva skjer på skolene som er med i AktivSkole365?

Tidligere i desember skrev vi om høsten til AktivSkole365 og alt som hadde skjedd sett fra idrettskretsens side. Vi kjører et grunnkurs tidlig i skoleåret og har i høst hatt 30 oppfølgende besøk på skolene, men det er viktig å dele hva som skjer på den enkelte skole på daglig og ukentlig basis - det er der mesteparten av aktiviteten og læringen skjer!

Grunnkurset og oppfølgingsbesøkene har en kjempeverdi for elevene og kontaktlærerne på den enkelte skole, men det er fortsatt kun et besøk. Det er ikke her størstedelen av aktiviteten og læringen for de unge aktivitetslederne ligger. Nei, den ligger i den daglige og ukentlige innsatsen som legges ned på de 24 skolene som er med i skoleåret 2015/16. Mange skoler har mer aktivitet enn det en gang vi i idrettskretsen klarer å holde tritt med! Vi kan se litt nærmere på noen eksempler på hva som skjer på en vanlig skole som er med i AktivSkole365 i løpet av et skoleår.

Idretts- og leiketurneringer og arrangement

Gjennom kursmodulen «arrangement» blir skolene gitt en innføring i hva som skal til for å holde et arrangement eller en tidsbegrenset konkurranse for elevene på skolen. Her er det kun kreativiteten som setter grenser – noen steder er ikke denne grensen satt i det hele tatt.

Blant høstens arrangementer finner vi kanonballturnering, håndballturnering, volleyballturnering med mer. Andre konkurranser er mer uortodokse, deriblant akekonkurransen «Ak ned Gaustatoppen». Den handler ikke om å ake fysisk ned Gaustatoppen, men at elevene skal samarbeide om å ake tilsvarende lengde som det er fra toppen av nevnte fjell og ned til bunn. Dette var riktignok ikke i år, men det går rykter om noe tilsvarende både på Venstøp og på Høydalsmo i vinter. En annen sak som må og bør nevnes er Menstad skoles aktivitetsjulekalender med en ny aktivitet hver dag i julemåneden desember. 100-180 elever stiller opp på hver eneste ny aktivitet som elevene klekker ut. Relativt populært? Ja.

Valgfag for elevene som er med på AktivSkole365

Flere skoler har vært med i AktivSkole365 over flere år og har innarbeidet aktivitetsledelse og treningsledelse som et valgfag, noe som oppleves og forstås som en fordel. Oppfølging fra ansvarlig person på skolen blir lettere, mer strukturert og det gir mer tid til gjennomføring.

Proppfulle midttimer og storefri med aktivitet

Storefri og midttimen er kanskje hjertet til AktivSkole365 på den enkelte skole. Kursene «aktivitet i skolegård» og «aktivitet i gymsal» er direkte rettet inn mot dette og gir elevene et grunnlag for å tilby aktivitet til resten av elevene på skolen i når det ringes ut. Noen skoler har aktivitet to-tre ganger i uka, mens andre har faktisk tilrettelagt aktivitet hver eneste dag i uka, alt planlagt og iverksatt av aktivitetslederne som er med i AktivSkole365.

På Klyve skole er AktivSkole365 såpass populært at det ved årets påmelding var 100 elever på skolen som meldte sin interesse til å være med på greia. Standard deltakelse per skole er i utgangspunktet 10 elever, men Klyve skole har utvidet sitt eget tilbud slik at 20 stk fikk plass. Det resulterer i mer aktivitet, og i enkelte friminutt kan du som vanlig elev velge mellom tre ulike aktivitetsposter rundt på uteområdene på skolen. Ingen unnskyldning til ikke å være i aktivitet der, altså.

Kroppsøvingstimer holdt av elevene

Enkelte steder benyttes aktivitetslederne inn i skoletimene også. Både oppvarming og hele gymtimer holdes av aktivitetslederne som en praksis i hva de lærer underveis i året.

Involvering av aktivitetslederne ut i lokale idrettslag

Dette er ikke så utbredt som kanskje vi skulle ønske, men et forbedringsområde som vi ønsker å jobbe enda mer med. Tanken med å involvere lokale idrettslag til å bruke de aktivitetslederne som ønsker å ha mer praksis er for idrettskretsen veldig spennende. Det kan være en tanke å utforske hvis man har tid og kapasitet.

 

Denne artikkelen er ment som et sammendrag av fellesmøte vi hadde for de ansvarlige på den enkelte skole den 16. desember i tillegg til questback sendt ut til de skolene som ikke kunne stille der. Vi synes det er viktig å fortelle om de aktivitetstiltakene som kjøres på skolene hver eneste dag, både slik at skoler kan se litt til hverandre for gode eksempler og ikke minst for deg som ønsker å se nærmere på hva AktivSkole365 går ut på.