Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsmøter 2019: Dere har vel ikke glemt å spørre ungdommen?

Ungdomsutvalget 18-19.jpg

Årsmøtene i alle Telemarks cirka 300 idrettslag er rett rundt hjørnet og valgkomiteene bør være i gang med å finne neste periodes styre i ditt idrettslag. I Telemark idrettskrets sitter et ungdomsutvalg som i den anledning ønsker å stille spørsmålet; "Dere har vel ikke glemt å spørre ungdommen?"

 

Ungt engasjement i idrettslag i Telemark

Telemark idrettskrets ungdomsutvalg jobber for å få flere unge til å engasjere seg og at de skal bli gitt muligheten av sitt idrettslag. En kartlegging idrettskretsen har gjort viser at det finnes over 2000 personer som er registrert med rollen som leder, nestleder, styremedlem eller varamedlem i Telemarks idrettslag og idrettsråd. Av disse er:

 • 35 stk mellom 15 og 19 år
 • 51 stk mellom 20 og 25 år
 • 92 stk mellom 26 og 30 år

Telemark idrettskrets sitt ungdomsutvalg jobber for at disse tallene skal bli større og kommer her med tips og råd om hvordan, og ikke minst hvorfor dere ikke skal glemme ungdommen!

Marius Norli (23) - Leder av ungdomsutvalget og mastergradsstudent v/USN og skriver oppgave om ungt lederskap i idretten. 

Hvorfor bør idrettslag spørre ungdom om de ønsker styreverv?

 • Hvis et idrettslag bestemmer seg for å forhøre seg med ungdommen om et styreverv vil det være med på å styrke selve styret og idrettslaget. Med å forhøre seg med de unge vil det føre til en inkludering og forankring av ungdommen inn i idrettslaget og på den måten få en større mulighet for utvikling. Ut i fra den forskningen jeg har gjennomført er det store tendenser som viser til at ungdommen står for en bærekraftig utvikling i idretten, og det er en annerledes utvikling enn den stagneringen som foregår ved å kun forholde seg til det gamle.

Hva kan ungdommer bidra med som kanskje ikke voksne styremedlemmer kan?

 • Ungdom har ett helt annerledes syn på saker enn den «eldre garde» har. Unge ser det mer lekne enn det organisatoriske. Unge styremedlemmer brukes til arrangementer, sosiale gatherings, men også som et vanlig styremedlem hvis instrukser og forklaringer er på plass. Ett nytt ungt medlem av styret er bedre enn en eldre herremann som ikke vil fornye seg og tenke nytt.

Hvorfor tror du idrettslagene ofte bare har styremedlemmer som er 30 år og eldre?

 • Jeg tror idrettslag kanskje ikke vet hvordan de kan tilegne seg yngre krefter, ikke legger så mye vekt på å kunne fornye og utvikle seg, og at de er redde for at ungdommen ikke har noe å bidra med. Idrettslag er nødt til å slippe til de unge som ønsker å bidra, enten om det omhandler et arrangement eller om det er snakk om en plass i klubbstyret.

Har du noen tips til hvordan idrettslagene skal spørre ungdommer om de vil sitte i styret, og hva slags styreoppgaver ungdom synes er interessante/ikke interessante?

 • Første tips vil være å få spurt ungdommen. Ungdommen selv kommer gjerne ikke til å spørre fordi de mest sannsynlig ikke vet hvordan eller hvem de skal spørre. Det andre tipset vil være å gi en enkel og helhetlig forklaring av hva det vil si å sitte i ett styre og hvilke arbeidsoppgaver som kan være relevante. Siste tipset er å inkludere de og ikke snakke over hodet dems, ikke bruk ord som dere selv nesten ikke forstår. 

Casper Laulund-Pedersen (18) - Ungdomsutvalgsmedlem

Hvorfor bør idrettslag spørre ungdom om de ønsker styreverv?

 • Det er utrolig mange ungdommer som har lyst til å være med på å påvirke idrettslaget, men det er mange som ikke vet at de faktisk kan bli med å gjøre en forskjell. Det er også mange som kanskje ikke tørr å spørre.

Hva kan ungdommer bidra med som kanskje ikke voksne styremedlemmer kan?

 • Ungdommer kan komme med mange ideer som kanskje ikke de voksne tenker på. Et ungt styremedlem kan også enkelt få innsikt og tilbakemeldinger fra de andre ungdommene som er i idrettslaget, siden å snakke med en på sin egen alder er mye enklere enn å snakke med en voksen.

Hvorfor tror du idrettslagene ofte bare har styremedlemmer som er 30 år og eldre?

 • Dette er kanskje tiden de slutter med idretten sin, men uansett om de har sluttet å trene så er det ikke sikkert at de har lyst til å slutte å hjelpe idrettslaget sitt. Man tenker vel også at man har litt mer tid når man er litt eldre også. Når man er ung så har man skole, trening, venner og mye mer, noe som kan være litt mye for unge.

Har du noen tips til hvordan idrettslagene skal spørre ungdommer om de vil sitte i styret, og hva slags styreoppgaver ungdom synes er interessante/ikke interessante?

 • Sosiale medier er noe som alle ungdommer interesserer seg for i dag, de fleste er også veldig flinke på det og. Hvis idrettslaget har lyst til å gjøre seg mer synlig så er dette en god oppgave for noen av de unge. Men man må huske å gi disse rettighetene til en ung man stoler på.

Emma Charlotte Talleivsen Raflund (17) - Ungdomsutvalgsmedlem

Hvorfor bør idrettslag spørre ungdom om de ønsker styreverv?

 • Jeg mener at idrettslag bør spørre ungdom om de vil inn i styrevervet fordi at det som oftest er yngre mennesker som bruker idrettslagene mest. Det er derfor viktig at de får si sin mening inn til styret. Det er viktig at ungdom får bli med til å påvirke idrettsgleden i klubben og ha en medvirkning på det som skjer, der er jo tross alt vi ungdommer som er fremtiden. Er det ikke da viktig at vi satser litt på oss unge?

Hva kan ungdommer bidra med som kanskje ikke voksne styremedlemmer kan?

 • Ungdom kan bidra med mange like oppgaver i styre som voksne, men muligens fra en annen synsvinkel. Ved at unge ser ting fra sin synsvinkel kan de se flere ting klubben kanskje burde satse på som ikke den voksne personen nødvendigvis hadde tenkt på. Ting som hjemmesider og sosiale medier er ting unge kan bidra med. De tiltrekker seg flere ungdommer og det kan gjøre at klubben vokser. Unge styremedlemmer er også et godt bindeledd mellom spillere, foreldre og styret. De ser ting som ikke de voksne legger merke til, som for eksempel mobbing og andre holdningsrelaterte ting. Ungdom er tett på ungdom, det er derfor viktig at styret har en eller flere unge som kan holde dem oppdatert på saker man trenger å ha mer fokus på. 

Hvorfor tror du idrettslagene ofte bare har styremedlemmer som er 30 år og eldre?

 • Jeg tror at styremedlemmene ofte er 30 år eller eldre fordi noen «aldri er på valg», det er ofte få folk som møter opp på årsmøter. Man ender ofte opp med de som er på møte, dette er ofte folk som er foreldre av barn som akkurat har startet på idretten, spesielt interesserte eller de som har vært involvert i klubben i «alle år».

Har du noen tips til hvordan idrettslagene skal spørre ungdommer om de vil sitte i styret, og hva slags styreoppgaver ungdom synes er interessante/ikke interessante?

 • Se etter de unge som virker engasjerte, det skader ikke å spørre om personen har noe å bidra med. Spør hva personen kunne tenke seg å gjøre i styret, eventuelt hva personen ville endret i klubben og hva den ville hatt mer fokus på. Oppgaver i sosiale medier er ofte oppgaver unge synes kan være interessante, men dette kommer veldig an på personen. Det kan godt hende den heller vil holde på med noe helt annet. Det kan også fungere og ha et informasjonsmøte innad i klubben fra 15 år og opp til en viss alder, her informeres det om et tilbud til unge styremedlemmer. Her bør det fanges opp noen engasjerte ungdommer. 

Kamilla Mathea Mogstad (18) - Ungdomsutvalgsmedlem

Hvorfor bør idrettslag spørre ungdom om de ønsker styreverv?

 • For å engasjere ungdommen i eget idrettslag, vise ungdommen at det er mer å gjøre i et idrettslag enn kun toppidrett og dugnad, men flere måter å engasjere seg på. Bidra til en ungdomskultur, spesielt årene fra ungdomsskolen til videregående. Bidra til å gjøre sitt eget idrettslag 100% best!

Hva kan ungdommer bidra med som kanskje ikke voksne styremedlemmer kan?

 • De kan gi tips til hva klubben egentlig trenger, at det feks ikke er 10 nye håndballmål, men 2 nye håndballmål, fordi de snakker ofte for de som driver med idretten selv og vil da representere et bredere spekter av klubbens medlemmer.

Hvorfor tror du idrettslagene ofte bare har styremedlemmer som er 30 år og eldre?

 • Fordi veldig få vet at de kan være med å bidra i et styre, at det i det hele tatt er en mulighet. Selv trodde jeg når jeg var yngre at kun ildsjeler satt i styrer, men det jeg tenker nå er at det er langt flere enn de over 30 som er ildsjeler i en klubb. Og vi blir ofte presentert for at styreverv er tungt, tar mye tid og kjedelig (både fra foreldre og andre i klubben), men det er jo ikke bare økonomi og klubbadmin som er på agendaen! Føler også valgkomiteer legger vekt på kun foreldrene enn å høre om ungdommen faktisk vil, på en side digger vi jo å bli spurt! Få ansvar som vi kan løse, om det enten er så enkelt som å lage en FB-side for klubben eller å bli spurt om meninger i forskjellige saker. Det er jo sååå gøy å få lov til å bidra og påvirke, skaper et nettverk med andre i klubben og andre klubber som man senere aldri ville vært for uten og erfaringer ikke minst. Vi må gjøre det attraktivt, for det er jo det det er!

Har du noen tips til hvordan idrettslagene skal spørre ungdommer om de vil sitte i styret, og hva slags styreoppgaver ungdom synes er interessante/ikke interessante?

 • Ofte kan trenere kanskje se at det er noen i klubben er engasjerte, men uansett ville jeg presentert Lederkurs for Ungdom for alle, der får man en god smakebit på hva det handler om. Finne en oversikt over hva en ungdomsrepresentant kan bidra spesifikt i din klubb, blir jo mer interresant når man veit hva det går ut på. Vise til andre klubber som har det, og spørre de hvordan de gjør det. Og det varierer jo veldig hva folk syntes er interresant, noen syntes jo økonomi og klubbadmin er gøy, mens andre vil heller jobbe med kanskje temakvelder og sosialkvelder for klubben. Av egne erfaringer ville jeg kanskje ha satt av tid til et møte med de evt engasjerte og spurt hvordan de selv vil bidra og engasjere seg! Det er jo så mye forskjellig gøy :)

Nanna Gauslaa (15) - Ungdomsutvalgsmedlem

Hvorfor bør idrettslag spørre ungdom om de ønsker styreverv?

 • Idrettslag bør spørre ungdom om de ønsker styreverv fordi det er viktig å ha ungdommer i styrer fordi de kan bidra med mye og er tettere innpå sporten enn eldre.

Hva kan ungdommer bidra med som kanskje ikke voksne styremedlemmer kan?

 • Ungdommer kan bidra med informasjon som de eldre kanskje ikke kan få tak i, siden de unge kanskje går på sporten eller har drevet med sporten får de vite hvordan det faktisk er, ikke hvordan de tror det er.

Hvorfor tror du idrettslagene ofte bare har styremedlemmer som er 30 år og eldre?

 • Jeg tror idrettslagene ofte bare har styremedlemmer som er 30 år og eldre fordi de som sitter i styret er foreldre til barn som går på sporten eller har gått. Men jeg tenker det er viktig å få frem den/ de ungdommene som sitter i styret som har andre innspill å komme med enn de voksene.

Har du noen tips til hvordan idrettslagene skal spørre ungdommer om de vil sitte i styret, og hva slags styreoppgaver ungdom synes er interessante/ikke interessante?

 • Jeg mener at man må finne noen som er interessert i idrett og har meninger om hvordan ting bør bli styrt. Du kan finne trenerer i lag eller ungdomsrepresentanter fra klubber og spørre om de er interessert i det. 

Kan vi øke andelen unge styremedlemmer i Telemarks idrettslag?

Da må valgkomiteene og klubbene ta et tak og tørre å spørre personer som man vanligvis ikke spør. For det første steget er faktisk å spørre! Disse fem ungdomsutvalgsmedlemmene er i alle fall eksempler på at det er fullt mulig å få unge medlemmer til å engasjere seg - og de ønsker veldig gjerne at din klubb gjør noe mer akkurat det. 

Visste du at...:

- Et medlem har stemmerett og kan velges på årsmøte fra medlemmet er 15 år?

- Telemark idrettskrets kjører Lederkurs for ungdom - for engasjerte idrettsungdom i alderen 15-19 år? Sjekk ut kurset og flere muligheter for idrettsungdom her!

Les mer...:

Årsmøter i idrettslag - Klikk her for mer info

Telemark idrettskrets ungdomsutvalg - Klikk her for mer info