Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktiv365 skoleåret 2018/19

Grunnkurs 2018.jpg

Vi nærmer oss slutten på et rekordstort skoleår for Telemark med totalt 47 skoler med. Vi har gjennomført flere grunnkurs og oppfølgingskurs enn noen gang tidligere og er glade for at vi fortsetter å vokse!

 

I tillegg til et rekordstort antall skoler har vi også rekordmange ferdigkursede aktivitetsledere. Totalt har ca. 450 elever gjennomført skoleåret sammen med oss. Ser man på de siste årene har vi hatt en jevn økning på alle fronter, oversikten under viser økningen av antall skoler:

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Antall skoler

19

24

32

43

47

Dette skoleåret gjennomførte vi totalt 8 grunnkurs i begynnelsen av skoleåret, hvor alle skolene gjennomgikk et intensivt døgn fylt med både praksis og teori i Skien Fritidspark. Videre reiste vi ut og besøkte skolene med våre instruktører for å gi ytterligere læring, samt råd og tips til aktivitet og bruk av deres fasiliteter. Totalt gjennomførte vi 73 besøk/oppfølgingskurs, noe som også er ny rekord.

Vi arrangerte evalueringssamling for alle skoler i desember, hvor aktivkontaktene fra skolene fikk sitte sammen og dele erfaringer. Noe vi opplever er veldig nyttig for både skolene og oss. Kursingen og skoleåret ble avsluttet med avslutningssamlinger i slutten av april. Barneskolene ble utfordret med et rebusløp kalt "Aktivitetsledernes mestere", mens ungdomsskolene fikk brukt energien sin i badeland i Skien Fritidspark.

Idrettspresidenten besøkte Bratsbergkleiva skole under sitt besøk til Telemark idrettskrets i april 2019

Samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge

Vi har også i løpet av dette skoleåret fått på plass et samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge og studiet for fysisk aktivitet og Helse (FAH) i Bø i Telemark. Dette sikrer en felles struktur for opplæring av instruktører i tiden mellom perioden med grunnkurs og oppfølgingskurs på skolene. I slutten av september 2018 gjennomgikk våre instruktører tre oppfølgingskurs som vi tilbyr skolene sammen med FAH-studenter over to dager. Dette var en svært nyttig todagerssamling av flere grunner.

- Det gir oss muligheten til å gjennomgå våre kurs felles for å skape en kompetanseheving for alle instruktører

- Studentenes tilbakemeldinger er gull verdt for at vi kritisk kan gjennomgå kursenes innhold

- Universitetet blir en flott rekrutteringsarena for instruktører i prosjektet

Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på dette og har allerede avtalt at vi skal tilbake neste høst.

John Haagen Gjems gjennomgår prosjektet med studenter fra USN

Samarbeid med idrettslag

Frem til skoleåret 2020/21 har vi årlig fått avsatt en sum på kr. 250.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB, som skal dekke alle de tre regionene (Telemark, Vestfold og Buskerud) de bidrar i. Dette er kroner som skal være med på å bygge oppunder arbeidet med å knytte aktivitetslederne opp mot sine lokale idrettslag – og for å gi dem oppgaver som unge aktivitetsledere og trenere i klubb. Her begynner vi nå å se resultater og vi har fått på plass noen avtaler. Av konkrete samarbeid kan vi nevne:

Kragerø Håndball og Sannidal ungdomsskole:

Kragerø Håndball benytter en av elevene på Sannidal ungdomsskole som trener for et av sine lag i barneavdelingen.

Odds Ballklubb og Gjerpen og Mæla ungdomsskole:

Odds ballklubb benytter aktivitetsledere fra Gjerpen- og Mæla ungdomsskole som instruktører på sin fotballfritidsordning. Odd reiser ut til skoler i Grenland og tilbyr sine økter på baner i nærheten av de aktuelle skolene, våre aktivitetsledere reiser rett fra skolen og til den banen hvor de skal bidra som instruktører/trenere.

Levangsheia IL og Levangsheia skole:

Levangsheia IL benytter fire aktivitetsledere fra Levangsheia skole i sitt allidrettstilbud. Aktivitetslederne planlegger og gjennomfører økter for jevnaldrende og yngre deltagere.

Treungen IL og Tveit skule:

Treungen IL benytter syv aktivitetsledere fra Tveit skule til et «åpen hall»-tilbud, samt inn i deres allidrettstilbud.

 

Vi gleder oss til et nytt skoleår fylt med mye aktivitet og er glade for at det ser ut til at vi nok en gang vil vokse. Vi har per nå 53 skoler påmeldt til skoleåret 2019/20!