Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

860 barn og unge har fått hjelp fra kontingentkassene i Telemark

Skøyter kontingentkasser.jpg

Gjennom støtten vi fikk høsten 2018 til kontingentkasser i Telemark fra Gjensidigestiftelsen er det utløst nærmere 1,4 millioner kroner i lokale kontingentkassepotter. Enda viktigere - i løpet av 2019 har 860 barn og unge mottatt støtte til fritidsaktiviteter fra kontingentkassene i Telemark.

 

10 kommuner med kontingentkasse i 2019

Støtten fra Gjensidigestiftelsen, som Telemark idrettskrets (TIK) mottok helt mot slutten av 2018, inviterte vi umiddelbart kommunene til å ta del i. I januar hadde vi et oppstartsmøte der vi gikk gjennom kriterier, krav og forventninger til kommunene som skulle motta midler til kontingentkasser fra oss. 

Det aller viktigste kravet var at kommunen selv måtte sette av like mye midler som den mottar fra TIK og Gjensidigestiftelsen. Det vil si, skal kommunen søke kr. 50.000,- fra oss må den sette av kr. 50.000,- i eget budsjett for å lande på en total pott på kr. 100.000,-. 

10 kommuner endte opp med å gjøre det og i løpet av året har vi i TIK fått foreløpige tilbakemeldinger fra kommunene på hvordan dette har fungert lokalt. Den endelige rapporteringen har vi nå fått ettersom de aller fleste midlene har blitt brukt og det er gode erfaringer og resultater vi har å vise til. 

Kommunene som har vært en del av kontingentkasse-søknaden vår i samarbeid med Gjensidigestiftelsen er; Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Nissedal, Fyresdal, Seljord, Bø, Sauherad og Tinn. 

860 barn og unge som har fått hjelp fra kontingentkassa i Telemark i 2019

Telemark er et fylke preget av utfordringer knyttet til fattigdom. De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2017 forteller oss at 14,6% av barn (0-17 år) i Telemark lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, mot 10,7% på landsbasis. I Skien, som topper statistikken for Telemark og som er blant byene i landet med størst problematikk knyttet til dette, er prosentandelen på hele 17,2%. 

Nærmere 1 av 5 barn lever altså i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Skien. Statistikken viser oss at disse tallene også beveger seg i feil retning. Både i Telemark og på landsbasis øker andelen barn og unge i denne kategorien. Det minste vi kan gjøre er å bidra til at alle disse får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. 

Det er derfor gledelig å se at de 10 kommunene som har hatt denne ordningen i 2019 har bidratt til å gi 860 av disse barna muligheten til å delta på varige fritidsaktiviteter. Idretten er den største brukeren av denne ordningen, men det er også blitt søkt om dekning av kostnader til speider, kulturskole, korps og kor. 

Vårt ønske er at alle kommunene som har vært med på ordningen i år er såpass godt i gang med dette at de fortsetter med det i 2020. Våre samarbeidskommuner har på lang vei gitt oss gode signaler på at de er med også i 2020. Vi har også søkt midler på ny fra Gjensidigestiftelsen for å videre hjelpe oss med arbeidet for å gjøre dette til permanente ordninger i alle kommunene i Vestfold og Telemark. 

Noen facts det kan være nyttig å bemerke seg rundt kontingentkasser og fattigdomsproblematikk i Telemark

For å danne et best mulig bilde av utfordringen vi forsøker å arbeide for å forhindre, se nærmere på disse factsene: 

  • 14,6% av barna i Telemark, andelen som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, utgjør 4445 barn i alderen 0-17 år. 
  • Det er delt ut kr. 1.394.800,- via kontingentkassene i de 10 kommunene i Telemark i år. Delt på antall som har mottatt midler, 860, er det delt ut et gjennomsnitt på kr. 1620,- per mottaker for å dekke kostnadene ved en fritidsaktivitet
  • Skulle alle barna som er i lavinntektskategorien i Telemark mottatt støtte til en fritidsaktivitet med kr. 1620,- som gjennomsnitt hadde det utgjort rundt 7,2 millioner kroner
  • Prosentandelen barn i Telemark som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt fra 11% i 2013 til 14,6% i 2017. 
  • Skien er på 3. plass blant bykommunener med mest barnefattigdom i Norge med sine 17,2%. Kun Drammen (18,6%) og Oslo (17,8%) har større andel. 
  • Når det gjelder andre, utvalgte kommuner i Telemark er situasjonen følgende: Porsgrunn (11,8%), Notodden (16,1%) Kragerø (15,7%), Bø (14%) og Tinn (12,7%). 
  • Når det gjelder vår nye del av fylket, Vestfold, er situasjonen noe bedre, men flere kommuner er over landsgjennomsnittet også der: Larvik (13,3%), Tønsberg (9,6%), Holmestrand (8,9%), Horten (13,4%) og Sandefjord (13,5%). 

Finner du ikke din kommune? Klikk deg inn på BufDir sine statistikk- og analysesider for mer info. 

Hjelp oss med å bekjempe fattigdomsproblematikk i Telemark du også, ved å fortelle dette videre og påvirke dine politikere til å opprette og videreutvikle kontingentkasser - slik at de minst ressurssterke av oss også får muligheten til å delta i idretten. 

Ønsker ditt idrettslag å gjøre mer for inkludering og fattigdomsproblematikk? Bruk verktøyet AlleMed til å diskutere hva DERE kan og bør gjøre i eget idrettslag. Ikke nøl med å ta kontakt med idrettskretsen for hjelp og veiledning.

Og til slutt, ikke glem å informere om kontingentkassen i din kommune neste gang dere sender ut kontingent til medlemmene deres!