fotball_barn.jpg
26
nov
2020

Webinar: Trening av barn og unge med skjulte diagnoser

Sted: Online i Teams
Start: 26.11.2020 18:00
Slutt: 26.11.2020 20:30

Hvordan trene barn og unge med utfordringer? Lær mer om premisser for mestring for barn og unge med ADHD, autisme og psykiske vansker. Vestfold og Telemark idrettskrets inviterer til digital temakveld hvor vi får spennende foredrag samt mulighet for å stille spørsmål til foredragsholderne.

Temakvelden handler om trening av barn og unge som har ADHD, autisme og psykiske lidelser. Hva er utfordringene og hva er mulighetene, hvordan møter vi disse barna, og hva man kan gjøre for å legge best mulig til rette for at alle skal kunne oppleve mestring og trygghet?

Foredragsholderne er:

Nina Holmen er fagsjef for pedagogikk, skole og kursavdeling i ADHD Norge.

"Hvordan kan idretten inkludere barn og unge med ADHD?

3-5 % av barn og unge under 18 år har ADHD. Mange trenere i ulike idretter vil møte disse barna. Fritidsaktiviteter og idrett er en viktig sosial arena for alle barn og unge, og skal være lystbetont og gi mestring. Mange barn og unge med ADHD kan utfordre med sin atferd og ha utfordringer med å holde på vennskap blant sine jevnaldrende. Det å inkludere alle inn i idretten vil kunne forhindre at barn og unge faller utenfor, noe som kan gi store konsekvenser i livet. Her får du innblikk i hva ADHD er og hvordan man best mulig kan tilrettelegge i idretten."

Paul Joachim Bloch Thorsen er tidligere landslagssjef i stup, og nåværende hovedtrener i Bergen stupeklubb. Han er også seksjonsoverlege på Divisjon Psykisk Helse for barn og unge på Haukeland Universitetssykehus.

"Som trener i et idrettslag kommer man alltid borti barn og unge som har psykiske utfordringer, så vanlig er det faktisk. 1 av 20 har faktisk så store vansker at de må behandles i spesialisthelsetjenesten, men mange flere har i perioder psykiske vansker. Det kan være alt fra sosial usikkerhet og lett uforklarlig tristhet til psykoser og tanker om å ikke ville leve lengre. Som trener i et idrettslag, vil man sannsynligvis komme i kontakt med en del barn som har utfordringer og hvordan disse blir møtt vil være av avgjørende betydning for hvordan det går med utøveren og miljøet generelt. Dette foredraget handler om hva psykiske lidelser er, hvordan de kan møtes og hva man kan gjøre for å legge best mulig premisser for at alle skal kunne oppleve mestring og trygghet.

  • Hvordan ser det ut når barn og unge har psykiske utfordringer?
  • Hva er utfordringene og hva er mulighetene?
  • Hvordan møter man barn som sliter med psykiske lidelser?
  • Hva er viktigst når man jobber med barn og unge som har psykiske utfordringer?"

Webinaret blir ikke tatt opp.

Påmelding kan gjøres via eget skjema som du finner her Har du spørsmål ang. webinaret, ta kontakt med Anne Katrine Aas. Vi har mulighet til å tilrettelegge for døvetolking. Gi beskjed om dette i påmeldingsskjemaet. Frist for å melde inn ønske for tolk er fredag 14. november.

Webinaret er gratis, og link til kursrommet sendes ut til alle påmeldte rett i forkant av temakvelden.