Mari Haugen ble tildelt prisen for årets breddetrener i 2022.
Mari Haugen ble tildelt prisen for årets breddetrener i 2022.

Idrettens festaften - Nominasjonskriterier

Nomineringen av kandidater til priser under idrettens festaften er nå avsluttet. Se hvilke kriterier som gjelder for de ulike priskategoriene.

Den kvinnelige utøveren som i seniorkonkurranser har oppnådd den fremste prestasjonen/resultatet (evt. flere) i perioden november 2022-oktober 2023. Utøveren kan drive med lagidrett eller individuell idrett. Kandidaten har oppnådd resultatene i en idrett som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund, er fra Vestfold og Telemark og/eller tilhører et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets.

NOMINER HER

Den mannlige utøveren som i seniorkonkurranser har oppnådd den fremste prestasjonen/resultatet (evt. flere) i perioden november 2022-oktober 2023. Utøveren kan drive med lagidrett eller individuell idrett. Kandidaten har oppnådd resultatene i en idrett som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund, er fra Vestfold og Telemark og/eller tilhører et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets.

NOMINER HER

Den utøveren som har oppnådd den fremste prestasjonen/resultatet (evt. flere) i perioden november 2022-oktober 2023. Utøveren kan drive med lagidrett eller individuell idrett. Kandidaten har oppnådd resultatene i en idrett som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund, er fra Vestfold og Telemark og/eller tilhører et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets.

NOMINER HER

Den utøveren - i alderen 16-23 år - som har oppnådd den fremste prestasjonen/ resultatet (evt. flere) i perioden november 2022-oktober 2023. Utøveren kan drive med lagidrett eller individuell idrett. Kandidaten har oppnådd resultatene i en idrett som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund, er fra Vestfold og Telemark og/eller tilhører et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets.

NOMINER HER

Den treneren som gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling har utøver(e)/lag som har oppnådd svært gode resultater i perioden november 2022-oktober 2023. Kandidaten er trener i en idrett som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund, er fra Vestfold og Telemark og/eller er trener et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets.

NOMINER HER

Trener barn, ungdom og/eller voksne som driver breddeidrett/allidrett. Treneren har en egen evne til å se og motivere alle utøvere slik at de gleder seg til hver trening. Treneren er en god ambassadør for idrettens verdigrunnlag og er inkluderende i sin trenergjerning. Treneren er trener i idrett(er) som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund. Treneren kan være trener i lagidrett og/eller individuell idrett som organiseres av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund. Treneren er trener i et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets.

NOMINER HER

Det teamet/laget som har oppnådd den fremste prestasjonen/resultatet (evt. flere) i perioden november 2022-oktober 2023. Teamet/laget har oppnådd resultater i en idrett organisert av et særforbund innenfor Norges idrettsforbund, er fra Vestfold og Telemark og/eller tilhører et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets.

NOMINER HER

Idrettslaget markerer seg positivt i lokalmiljøet, bidrar til å fremme trivsel og tilhørighet, samt viser evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet. Idrettslaget har fokus på inkludering og driver "idrett for alle". Idrettslaget har gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivå. Idrettslaget samarbeider godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere. Idrettslaget er tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets.

NOMINER HER

Idrettsanlegget benyttes til både organisert og egenorganisert aktivitet, har høy kvalitet, universell utforming og er godkjent for å kunne søke spillemidler. Anlegget har god arkitektoniske utforming, innbyr til allsidig aktivitet og har godt samspill med omkringliggende miljøer. Flerfunksjonalitet, kostnadseffektivitet, miljøhensyn og nytenking vektlegges. Idrettsanlegget er plassert i Vestfold og Telemark.

Har du spørsmål?

Lisbeth Danielsen
Lisbeth Danielsen
Seniorrådgiver