A365-logo jpg.jpg

Alt om Aktiv365

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning som Vestfold og Telemark idrettskrets kjører for 58 skoler skoleåret 2019/2020. Målet er å gi elever muligheten til å lære seg det å være en aktivitetsleder - en kompetanse de skal bruke for å skape mer aktivitet i skolen i tillegg til å kunne bli morgendagens trenere og ledere i idretten. Fra og med 2017 utvikler vi prosjektet i samarbeid med vår naboregion Buskerud og Sparebankstiftelsen DNB!

Prosjektet har pågått siden 2003 og er dermed et innarbeidet prosjekt på mange skoler rundt om i begge fylker. Vi har de siste årene hatt en jevn øktning i antall skoler og skoleåret 2019/2020 har vi et rekordhøyt antall med 58 skoler. Med 10 deltakere fra hver skole innebærer det ca. 580 utdannede aktivitetsledere ved skoleslutt i 2020!

Hva er innholdet i Aktiv365?

Kort fortalt, Aktiv365 er en utdanning til å bli en aktivitetsleder. Innholdet i utdanningen består av et grunnkurs tidlig i skoleåret der skolens utvalgte elever får en grunnleggende opplæring i hvordan de skal få andre i aktivitet - rett og slett hva det innebærer å være en aktivitetsleder. Deretter besøker vi skolene gjennom oppfølgingskurs der våre instruktører går nærmere inn på temaene aktivitet i skolegård, aktivitet i gymsal eller det å stå ansvarlig for et større eller mindre arrangement.

Ressurselevene tar med seg inspirasjonen fra grunnkurset og oppfølgingskursene og drar i gang aktiviteter på egen skole. Det kan være tilrettelagt aktivitet i midttimer, friminutt, gymtimer og egne aktivitetsdager, noe hele skolen får bruk for!

I slutten av skoleåret får alle som har gjennomført kurset en morsom avslutningssamling og et kursdiplom som de kan vise til. Forhåpentligvis har læringen inspirert elevene til å ta varig tak for å dra opp aktiviteten på egen skole - og kanskje noen er såpass engasjert at de tar tak i eget idrettslag. På den måten skaper vi også morgendagens frivillige i norsk idrett.

Behov for mer info?

Vi har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som du kan lese og laste ned her. Der finner du det viktigste av informasjon.

Hvordan melder jeg min skole på?

Har din skole lyst til å være med? Da avklarer du det som skal avklares praktisk og økonomisk på din skole, og sender inn påmelding via denne lenken. Det som må avklares er; 

- Hvem som skal ha oppfølgingsansvaret for aktivitetslederne gjennom året?

- Rektors godkjennelse av igangsetting/videreføring av prosjektet på skolen og dekning av det økonomiske. 

- Godkjennelse av kontrakt som skal ligge til grunn for skolens deltakelse i Aktiv365. Kontrakten finner du her!

Påmeldingsfrist for skoleåret 2020/21 er 15. mai 2020.

Spørsmål rundt påmelding? Kontakt prosjektansvarlig Stig Haddal i idrettskretsen på stig.haddal@idrettsforbundet.no eller på telefon 99551054. 

Praktisk info for deltakende skoler 

Ledige datoer for kurs og kontaktinfo på tvers av Aktiv365 finnes på et Google Docs-ark som vi har opprettet. Her vil du til enhver tid se den siste oppdaterte bookingoversikten, og hvilke datoer som er ledig for din skole. Klikk deg inn via denne linken for å sjekke når din skole kan få kurs, kontaktinfo til alle involverte og årshjul! Du får ikke redigeringstilgang til dette dokumentet - all booking av kurs skjer direkte til Stig Haddal i idrettskretsen - men det er en fordel å se den siste oppdaterte oversikten. 

Hvordan gjennomføre Aktiv365 på din skole?

Vi har utarbeidet en egen nettside som vil kontinuerlig oppdateres med nye og kreative måter å gjennomføre Aktiv365 på for den enkelte skole. I tillegg kan du finne en artikkel skrevet høsten 2017 på Google Docs-arket som er referert til ovenfor her!

Vil du vite mer om hvordan skolene gjennomfører prosjektet på sin skole? Da anbefaler vi denne artikkelen vi skrev i desember 2015.

Det er en del dokumenter og maler som sirkulerer i Aktiv365-regi. Vi har forsøkt å samle alle dokumentene her, slik at du som aktivkontakt på din skole enkelt kan hente dem ut til bruk på din skole. Nedover her finner du disse - så ta dem i bruk!

Skjemaer

- Evalueringsskjema for grunnkurs (skal fylles ut av den enkelte elev og sendes samlet elektronisk til idrettskretsen)

- Søknadsskjema Aktiv365 (til bruk for elever som skal søke på den enkelte skole)

Nyttige dokumenter til bruk på skolen

- Tall fra 1-30 i A5. Kan printes ut og lamineres for bruk i leker. 

- Øktplan for Aktiv365-økter

- Plakat til markedsføring av arrangement - eksempel kanonball

- Plakat til markedsføring av ukeplan/fast Aktiv365-opplegg på skolen

Kjør aktivitet!

Takk til våre samarbeidspartnere i kommunene i Telemark, Telemark fylkeskommune og ikke minst Sparebankstiftelsen DNB!