Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning som Vestfold og Telemark idrettskrets kjører for skoler. Målet er å gi elever muligheten til å lære seg det å være en aktivitetsleder - en kompetanse de skal bruke for å skape mer aktivitet i skolen i tillegg til å kunne bli morgendagens trenere og ledere i idretten.