Stortinget har bevilget 15 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (Kap.352, post 73) til aktivitetstiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Tilskuddsordningen er opprettet for å bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse. Prosjekter som støttes bør derfor raskt kunne bidra til målet med ordningen.

Søknadsfrist: 22. september 2021. 

Mer informasjon på nettsidene til Bufetat.