Illutrasjon inkludering_1920.jpg

Trønderidrettens møteplass

Trønderidrettens møteplass er et årlig arrangement på Steinkjer i regi av Trøndelag idrettskrets. Her samles forbund, særkrets/region, idrettsråd og idrettslag. I tillegg deltar også Korps. På programmet står foredrag med aktuelle fellesidrettslege tema, felles lunsj, tverridrettslig ungdomssamling, ulike kurs, samt møte i idrettskretsstyret og i regi av ulike særidretter.

Siden er under oppbygning. Mer informasjon vil komme.

Kontaktperson i TrIK:

Einar Lund
Einar Lund
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Namdal

Fagfelt:

  • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • Anlegg