27
okt
2023

Trønderidrettens møteplass 2023

Sted: Campus Steinkjer
Start: 27.10.2023 17:00
Slutt: 29.10.2023 16:00

Trønderidrettens møteplass 2023 arrangeres 27.-29.oktober 2023 på Steinkjer, med lørdag 28. oktober som hoveddagen.

Trøndelag Idrettskrets inviterer din/deres særidrett til å være medarrangør med eget særidrettsforum/-tiltak for egne målgrupper/klubber under Trønderidrettens møteplass på Steinkjer Videregående skole helga 27.-29. oktober 2023, med lørdagen 28. oktober som hoveddagen.

Møteplassen fungerer som et årlig treffsted på tvers av særidrett og geografi i fylket. Vi tilbyr rom/arealer, kaffe/bit/frukt og enkel varm lunsj til de av dere som arrangerer et eget tiltak/forum (ting, møte, kurs, ...) som en del av trønderidrettens fellesskap denne dagen/helga. 

Styret i Trøndelag Idrettskrets vil være til stede, og kan etter avtale kunne være tilgjengelige i deres egne særidrettsforum.

For øvrig er dette en god anledning for tillitsvalgte eller ansatte fra sentralleddet i eget særforbund til å ta turen til Trøndelag.

Det er ønskelig at alle egne særidrettsforum/-program bygges opp rundt å kunne møtes til felles tverridrettslig forum med påfølgende enkel varm lunsj i tidsrommet 1200-1330 lørdagen. Altså at særidretters egne forum starter på selvvalgt tidspunkt om morgenen og går fram til 1150, -og fortsetter igjen fra 1330 og så lenge dere ønsker det. 

I tillegg til særidretters egne forum, så er det per nå planer om:

  • forum for Idrettsråd
  • styremøte i Trøndelag idrettskrets

Med fare for å glemme noen så har følgende særidrettsgrener hatt tradisjon for å bruke denne møteplassen de siste årene: alpint, bedriftsidrett, friidrett, fotball, hopp, kombinert, langrenn, orientering, skiskyting og volleyball

Vi ønsker at alle interesserte særidretter melder inn foreløpige planer/ønsker for egne særidrettsforum/-tiltak, med et estimat på forventet behov for rom/areal/servering (antall deltakere) til trondelag@idrettsforbundet.no innen torsdag 22. juni.

Som en del av denne møteplasshelga arrangeres også den tradisjonelle tverridrettslige ungdomssamlinga. Særidretter som ønsker vite mer om denne samlingen bes kontakte jak@idrettsforbundet.no. Det er satt opp et digtalt informasjonsmøte mandag 5.juni kl17.00-17.45 for tidligere og nye særidretter.

Kontaktperson i TrIK:

Einar Lund
Einar Lund
Fagkonsulent