05
jan
2024

Nettverkssamling for unge idrettsledere

Sted: Scandic Nidelven
Start: 05.01.2024 17:00
Slutt: 07.01.2024 14:00
Påmeldingsfrist: 27.10.2023 23:59    Meld deg på

I JANUAR 2024 VIL IDRETTSGALLAEN ARRANGERES I TRONDHEIM SPEKTRUM. I DEN FORBINDELSE ØNSKER VI Å INVITERE TIL EN NETTVERKSSAMLING FOR UNGE IDRETTSLEDERE.

Hovedmålet med samlingen er å aktivt rekruttere og gi kompetanse til flere unge fra hele organisasjonen til videre frivillig engasjement  i idretten, og å inspirere og gi innblikk i hvordan det er å være leder i norsk idrett. 

Hvem kan delta? 
Nettverkssamlinga er åpen for deltakere mellom 15 - 26 år fra hele landet, som har et verv eller en rolle i et idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, særkrets/region eller forbund. Samlinga har totalt 50 plasser, og alle som ønsker å delta sender selv inn søknad. Merk at deltakelsen må være avklart med det organisasjonsleddet som man skal representere.

Deltakere under 18 år
Om organisasjonsleddet ønsker å sende representanter under 18 år, må foresatte signere på samtykkeskjema. Dette sendes ut sammen med bekreftelse om tildelt plass.

Program
Workshops, foredrag, sosiale aktiviteter, erfaringsutveksling, nettverksbygging og Idrettsgalla.

Deltakeravgift
Kost, losji og kostnader rundt programmet er dekket av deltakeravgift på 1000 kr som sendes til organisasjonsleddet en representerer. I tillegg bør organisasjonsleddet dekke reisekostnader til og fra samlingen.

Praktisk informasjon
Nettverkssamlingen har base på Scandic Nidelven sentralt i Trondheim. Samlinga vil ha oppstart fredag kveld og avsluttes søndag ettermiddag. Mer informasjon og program for samlinga vil bli sendt til deltakere sammen med bekreftelse på tildelt plass.

Forbehold
Merk at samlingen blir gjennomført med et forbehold om 50 påmeldte deltakere.

Kontakt
Mari Kvaale Sletvold, prosjektleder
Mobil: 407 63 025