klubbens-styrearbeid-i-praksis.jpg
06
jun
2023

Kurs i klubbens styrearbeid i praksis Overhalla

Sted: Klubbhuset, Overhalla idrettslag
Start: 06.06.2023 18:00
Slutt: 06.06.2023 21:00
Påmeldingsfrist: 01.06.2023 23:59

Trøndelag idrettskrets i samarbeid med Overhalla IL inviterer vi alle idrettslag til kurset "Klubbens styrearbeid i praksis". Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb.

  • Hvilket ansvar og hvilke forpliktelser har jeg som styremedlem i et idrettslag?
  • Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget?

Målgruppe:

  • Styret i klubben
  • Gruppestyrene/avdelingsledelsen i fleridrettslag
  • Valgkomitéens og kontrollutvalgets medlemmer
  • Daglig leder og ansatte dersom klubben har dette
  • Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til

Påmelding:

Påmelding med navn, klubb, mobilnummer og mailadresse til epost trondelag@idrettsforbundet.no innen 1. juni

Innhold:

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.

Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som idrettslaget må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Idrettslagene inkludert særidretts-/undergruppene anbefales å ta dette kurset sammen etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i idrettslaget får et felles utgangspunkt.

Kurslærer:

Einar Lund fra Trøndelag idrettskrets

 

Spørsmål kan rettes til idrettskretsadministrasjonens ansvarlige for idrettslagene i Ytre, Indre og Midtre Namdal: einar.lund@idrettsforbundet.no eller 41900030

Kontaktperson i TrIK:

Einar Lund
Einar Lund
Fagkonsulent