18
jun
2024

Klubbens styrearbeid i praksis for idrettslag i Namsskogan, Røyrvik og Lierne

Sted: Næringsbygget i Røyrvik, Stadionveien 4
Start: 18.06.2024 18:00
Slutt: 18.06.2024 20:30
Påmeldingsfrist: 12.06.2024 23:59    Meld deg på

Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? Hvilket ansvar og hvilke forpliktelser har jeg som styremedlem i et idrettslag?

Målgruppe:

  • Styret i idrettslaget/klubben
  • Særidrettsgruppestyrer/avdelingsledelser i idrettslag
  • Valgkomitéens og kontrollutvalgets medlemmer
  • Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til

Innhold:

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.

Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som idrettslaget må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Idrettslagene inkludert særidretts-/undergruppene anbefales å ta dette kurset sammen etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i idrettslaget får et felles utgangspunkt.

Kurslærer: Einar Lund fra Trøndelag idrettskrets

Påmelding med navn, klubb, mobilnummer og mailadresse til epost trondelag@idrettsforbundet.no innen onsdag 12. juni

Spørsmål kan rettes til idrettskretsadministrasjonens ansvarlige for idrettslagene i Ytre, Indre og Midtre Namdal: 

Kontaktperson i TrIK:

Einar Lund
Einar Lund
Idrettsfaglig rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Namdal

Fagfelt:

  • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • Anlegg