05
mai
2018

Idrettskretsting 2018

Sted: SCANDIC HELL HOTELL, STJØRDAL
Start: 05.05.2018 11:00
Slutt: 05.05.2018 15:30

Her finner du alt du trenger før tinget 2018.

Alle sakspapirer er nå klare. Det vil ikke bli delt ut papirversjoner på tinget. 

Oppdatert 23.april 2018

Styret i Trøndelag Idrettskrets kaller med dette inn til Idrettskretsting og Ting for Idrettens Studieforbund i Trøndelag på Scandic Hell Hotell 5. mai 2018. Selve tingforhandlingene starter kl. 12.00 og er beregnet ferdig kl. 15.30.

Vi inviterer alle delegatene til å spise lunch fra kl ca.1100.

innkalling-til-tinget-2018.pdf med representasjonslisten og fullmaktskjema som må leveres før deltakelsen. 

(Vi har oppdatert representasjonen for idrettsråd etter at Indre Fosen (gamle Rissa og Leksvik) ble etablert. Det betyr at Indre Fosen møter med 2 representanter og Selbu Idrettsråd nå kan møte med 2 representanter)

Vi har også rettet opp en feil hvor Bedriftsidretten har fått en for lite og Skiskyting dermed mister en delegat i nord. Vi beklager dette. De involverte er varslet 

 

Vi har lagt fram nytt forslag til forettningsorden og dette er oppdatert 23.04.2018. Hele dokumentet er oppdatert nå.

TRIK program, foretningsorden, sakspapirer tinget 2018.pdf

 

Vedlegg til sakspapirer for gamle Sør-Trøndelag idrettskrets

Beretning STIK 2016-2017.pdf

Årsregnskap STIK2016.pdf med revisjonsrapport og kontrollkomiteens rapport

Årsregnskap STIK2017.pdf med revisjonsrapport og kontrollkomiteens rapport

 

Vedlegg til sakspapirer for gamle Nord-Trøndelag idrettskrets

BERETNING OG REGNSKAP NTIK - 2016 OG 2017 - TINGDOKUMENT.pdf 

Dokumentet inneholder beretninger og alle regnskap med rapporter samt regnskap for Idrettens Studieforbund i Nord-Trøndelag.

 

Vedlegg til sakspapirer for Trøndelag Idrettskrets

Til sak 3.6 STRATEGISK PLATTFORM -.pdf

Dokumentgrunnlag til sak 3.6 Respons på høring av Strategisk plattform 2018 til 2020.pdf

Til sak 3.7 TRØNDELAG IDRETTSKRETS - RAMMEBUDSJETT 2018-2020.pdf

Til sak 3.8.1 Fordelingsmodell fylkestilskudd 2018-2019.pdf