Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Drøftingsmøte «Nye retningslinjer tildeling spillemidler anlegg ...

spillemidler_anlegg.jpg
Sted: Scandic Hell Stjørdal
Start: 25.02.2020 18:00 Slutt: 25.02.2020 20:30

Idrettsråd i Trøndelag Idrettskrets, særkretser med aktivitet i trønderske idrettslag og særforbund uten regionalt organisasjonsledd med aktivitet i trønderske idrettslag bes ta del i høring på Fylkeskommunens «Nye retningslinjer for tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Drøftingsmøte 25/2 og høringsfrist 9/3.

Trøndelag Idrettskrets er idrettens høringsorgan for Trøndelag Fylkeskommune, og inviterer derfor idretten i Trøndelag til drøftingsmøte tirsdag 25 februar, i forkant av skriftlig høringsfrist 9. mars.

Merk også at tidligere utsendt e-post 17. januar, med innspillrunde/høring på «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2020-2024» har samme svarfrist 9. mars. Denne henger nært sammen med Fylkeskommunens retningslinjer.

Trøndelag Idrettskrets inviterer idrettsråd og særkretser/-forbund til informasjons- og drøftingsmøte angående Fylkeskommunens forslag til nye retningslinjer som vil komme til bruk allerede nå i 2020. Møtet avholdes på Scandic Hell Stjørdal tirsdag 25. februar klokken 1800-2030 med agenda:

  • Informasjon om prosessen ved Trøndelag Idrettskrets
  • Presentasjon av forslaget som skal til behandling i Fylkeskommunen ved Trøndelag Fylkeskommune
  • Spørsmål/svar og drøfting som grunnlag for skriftlige høringssvar fra idrettsråd og særkretser til Idrettskretsen.

Påmelding til trondelag@idrettsforbundet.no (navn/organisasjon) innen fredag 21. februar. Enkel servering.

Høringssvar sendes til trondelag@idrettsforbundet.no innen mandag 9. mars. Trøndelag Idrettskrets utarbeider med dette grunnlag felles høringssvar på vegne av idretten i Trøndelag, som oversendes Trøndelag Fylkeskommune innen gitt frist. Retningslinjene skal vedtas i Fylkestinget i april.

Idrettsråd og særkretser/-forbund avgjør selv om egne idrettslag skal involveres i prosessen.

Vedlegg:

Spørsmål kan rettes til einar.lund@idrettsforbundet.no på telefon 419 00 030.