aktivitetslederkurs-bilde3.jpg
24
mar
2023

Barneidrettstrenerkurs mars 2023 Trondheim

Sted: Sjetnehallen, Parallellen 18, 7081 Sjetnemarka
Start: 24.03.2023 17:00
Slutt: 25.03.2023 18:00
Påmeldingsfrist: 22.03.2023 23:59

I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener, fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

Barneidrettstrenerkurset går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna.

I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

Her lærer du om hvordan legge til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten! Du lærer også om hvordan vi best møter barn som utagerer på trening, og hvordan tilrettelegge for emosjonell mestring.

Alle barn har et tilretteleggingsbehov, men av ulik grad. Kurset vil gi deg tips og kunnskap om hvordan du på enkle måter kan møte slike utfordringer.

- Må fylle 15 år i løpet av kalenderåret kurset gjennomføres.
- Modulen Barneidrettens verdigrunnlag (E-læring) og trenerattest barn er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag, slik at alle har et felles utgangspunkt. Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul. (se neste side)
- Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring
- Aktiv deltakelse på minimum 75 % av kurset, siste modul er obligatorisk og må gjennomføres for godkjent kursbevis.

Deltakeren må ha gjennomført følgende e-læringsmodul før kursstart for å få godkjent kurset:
• "Barneidrettens verdigrunnlag" på https://ekurs.nif.no/ (krever innlogging/bruker på Min idrett/Idrettens ID). Gjennomføring ca 60 minutter.
• "Trenerattest barn" på https://www.idrettsforbundet.no/tema/trener/ (krever også innlogging med Min idrett/Idrettens ID). Gjennomføring ca 20-30 minutter.

 • Alle som ønsker å trene barn i alderen 6-12 år
 • Kursdeltaker må fylle 15 år det året de tar kurset.

Barneidrettstreneren får ved fullført kurs kunnskap om:

 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
 • Trygge rammer
 • Relasjoner
 • Mestringsmiljø
 • Aldersrelatert og nivåtilpasset trening
 • Planlegging og gjennomføring av praktisk økt

Modul 1 - 2 timer teori, med lærer
TRYGGE RAMMER
Barneidrettstreneren skal lære å lede barn i trygge læringsmiljøer der det er aktivitetsglede, innsats og mestring.

 • Trygg aktivitet og trygt miljø
 • Idrettens verdier
 • Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Modul 2 - 2 timer teori, med lærer
RELASJON
Deltager skal få kunnskap om viktigheten av at barneidrettstrener har en god relasjon til hvert barn og betydningen det har for samhold, tillit og læring.

 • Utvikle egen menneskeinteresse
 • Hva er det lurt å vite om utøverne sine? (5 f-er)
 • Søken etter det sympatiske menneske (like 5 ting)

Modul 3 - 3 timer teori, med lærer
MESTRINGSMILJØ
Deltager skal være bevisst sine egne forventinger til det å være barneidrettstrener, klubbens forventninger og forventninger barna har. Deltager skal vite hvordan og hvorfor det er viktig å skape mestringsklima på trening og i konkurranser.

 • Trenerskap (leder)
 • Involvering, tilbakemeldinger og kommunikasjon.
 • Undervisningsprinsipper (kampvise),
 • Organisering av aktiviteten (lek, konkurranser, sirkel, stasjoner)
 • Valg av undervisningsmetoder (oppdagende læring, instruksjon – pro/contra/).

Modul 4 - 3 timer teori, med lærer.
ALDERSRELATERT/TILPASSET TRENING – 2 timer
TRENINGSPLANLEGGING – 1 time
Barneidrettstreneren skal lære å legge til rette for trening som er tilpasset barnets forutsetninger fysisk, motorisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

 • Vekst, modning og utvikling
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Hvem, hva, hvorfor

Modul 5 - 4 timer praksis, med lærer.
PRAKTISK PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV ØKT
Deltager skal gjennomføre en økt for barn, som vektlegger hva, hvordan og hvorfor. Deltager skal bruke teorien i praksis, og være bevisst hva barna skal lære under økta. Deltager skal ta hensyn til sikkerhet, og vite hvordan man håndterer enkle idrettsskader. Legge til rette for allsidighet og variasjon i tråd med resten av kurset

 • Still i treningstøy, også til å være ute i.
 • Ta med mat og drikke, skrivesaker.
 • Drikkeflaske til aktivitetene.

Påmelding:

 • Påmelding gjøres i MinIdrett -> "kurs" -> "skriv inn kurs-ID" (se lenger ned i saken)
 • Hvordan opprette MinIdrett profil og melde på kurs i MinIdrett: følg denne lenka

Kursavgift:

 • Åpent kurs: kr 800,- pr person, som inkluderer boka Barneidrettstreneren.
 • Lukket kurs (i eget idrettslag): kursavgiften dekkes av idrettslaget. Inkluderer boka Barneidrettstreneren. 

Påmelding: Påmelding og betaling gjøres direkte i Idrettskurs/Min idrett innen 22.03.2023. Velg kurs og skriv inn kursID: 8619511
NB: begrenset antall plasser!

Er du allerede logget inn i MinIdrett kan du trykke på lenken så kommer du direkte inn: https://minidrett.nif.no/Event#8619506-010

Idrettslag som skal melde på og betale for flere deltakere sender e-post med liste over deltakere, epostadresse og fødselsdato til gina.thrane@idrettsforbundet.no

Kurslærer: Vidar Sørensen, Trøndelag idrettskrets