aktivitetslederkurs-bilde3.jpg
16
jun
2023

Barneidrettstrenerkurs i Henning

Arrangør: Henning IL og Trøndelag idrettskrets
Sted: Henning
Start: 16.06.2023 17:00
Slutt: 17.06.2023 18:00
Påmeldingsfrist: 02.06.2023 00:00

I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener, fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

Barneidrettstrenerkurset går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna.

I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

Er du ny i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan du skal organisere trening for barn? Eller ønsker du bare en oppdatering, få inspirasjon og nye tips? Da er dette kurset for deg!

Her lærer du om hvordan legge til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten!

Du lærer også om hvordan vi best møter barn som utagerer på trening, og hvordan tilrettelegge for emosjonell mestring.

Alle barn har et tilretteleggingsbehov, men av ulik grad. Kurset vil gi deg tips og kunnskap om hvordan du på enkle måter kan møte slike utfordringer.

De som gjennomfører aktivitet/trening for barn i alderen 6-12 år i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i barnehage, skolefritidsordning eller skole.

Nedre aldersgrense for deltakere er 14 år (fyller 15 år i løpet av kalenderåret kurset gjennomføres).

Modul 0 (se krav til deltaker under):

 • E-læring: Barneidrettens verdigrunnlag
 • Trenerattest barn

Modul 1: Trygge rammer, 2 timer

Barneidrettstreneren skal lære å lede barn i trygge læringsmiljø, der det er aktivitetsglede, innsats og mestring.

 • Trygg aktivitet og trygt miljø
 • Hva som kjennetegner god barneidrett
 • Kunnskap om idrettens verdier og egen klubbs verdier.
 • Idretten sine barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Modul 2: Relasjon, 2 timer

Barneidrettstreneren skal få kunnskap om hvorfor det er viktig at barneidrettstreneren har en god relasjon til barna og betydningen det har for samhold, tillit og læring.

 • Utvikle egen menneskeinteresse
 • Hva er lurt å vite om barna/utøveren
 • Søken etter det sympatiske menneske

Modul 3: Mestringsmiljø, 3 timer

Barneidrettstreneren skal være bevisst egne forventninger til det å være barneidrettstrener, samt idrettslaget og barna sine forventninger. Deltaker skal vite hvordan og hvorfor det er viktig å skape mestringsklima på trening og konkurranser.

 • Trenerrollen
 • Involvering, tilbakemeldinger og kommunikasjon
 • Undervisningsprinsipp (KAMPVISE)
 • Organisering av aktiviteten (lek, konkurranser, sirkel, stasjoner)
 • Valg av undervisningsmetoder

Modul 4: Aldersrelatert og nivåtilpasset trening, 2 timer, treningsplanlegging, 1 time

Barneidrettstreneren skal lære å legge til rette for trening som er tilpassa barnets forutsetninger fysisk, motorisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

 • Vekst, modning og utvikling
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Hvem, hva, hvorfor – hensyn i treningsplanleggingen
 • Planlegge en treningsøkt 

Modul 5: Praktisk økt 4 timer

Barneidrettstreneren skal gjennomføre ei økt for barn som vektlegg hva, hvorfor og hvordan. Deltaker skal bruke teorien i praksis, og være bevisst hva barna skal lære under økta. Deltaker skal ta hensyn til sikkerhet, og vite hvordan håndtere enkle idrettsskader.

 • Gjennomføre og evaluere hensiktsmessige aktiviteter i variert miljø, som utvikler hele mennesket

Nedre aldersgrense:
Må fylle 15 år i løpet av kalenderåret kurset gjennomføres.

E-læring/forarbeid:
Alle deltagere må før kursstart ha gjennomføre følgende for å få godkjent kurset:

E-læringa «Barneidrettens verdigrunnlag» som man finner på Trenerløypa på ekurs.nif.no (kreves innlogging / bruker på Min idrett / Idrettens ID). Gjennomføring ca. 1 time.

Trenerattest barn (kreves også innlogging med Min idrett / Idrettens ID). Gjennomføring ca. 20-30 minutter. 

Kommentar:

 • Modulen Barneidrettens verdigrunnlag (E-læring) og Trenerattest barn er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag, slik at alle har et felles utgangspunkt. Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul.
 • Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer, som krysser av for gjennomført E-læring
 • Aktiv deltakelse på minimum 75 % av kurset, siste modul er obligatorisk og må gjennomføres for godkjent kursbevis.

Barneidrettstreneren får ved fullført kurs kunnskap om:

 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
 • Trygge rammer
 • Relasjoner
 • Mestringsmiljø
 • Aldersrelatert og nivåtilpasset trening
 • Planlegging og gjennomføring av praktisk økt

Påmelding:

 • Påmelding gjøres direkte til kontaktperson i idrettslaget. Se lenger ned i saken for nærmere informasjon.

Kursavgift:

 • Lukket kurs (i eget idrettslag): kursavgiften dekkes av idrettslaget. Inkluderer boka Barneidrettstreneren.
 • Ved kapasitet til deltakere fra andre idrettslag er egenandel 800kr pr pers. Inkl. boka Barneidrettstreneren.

Påmelding: foreløpig kun åpent for medlemmer av Henning idrettslag. Deltakeravgift dekkes av idrettslaget. Påmelding direkte til Anne Storsve Lund.

Tilhører du annet idrettslag, men ønsker delta på dette kurset sender du e-post til trondelag@idrettsforbundet.no for plass på venteliste.

Kurslærer: Alexander Kirkeberg, Trøndelag idrettskrets