17
jun
2024

10 år med forskning på barne- og ungdomsidrett

Arrangør: FOBU/NIH
Sted: Digitalt (og fysisk)
Start: 17.06.2024 08:30
Slutt: 17.06.2024 08:30

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved Norges idrettshøgskole inviterer til frokostseminar, hvor det vil presenteres en kunnskapsoppsummering over senterets forskning de siste 10 år. (NB: krever påmelding for fysisk deltakelse!)

Frokostseminaret vil gi deltagerne et godt innblikk i status og anbefalinger fra vår forskning på blant annet: pubertet, motivasjon, organisering, inkludering, frafall, talentutvikling, trener-utøver relasjonen, trakassering, burnout og skader, bærekraft, paraidrett med mer.

Målgruppen

Alle som jobber med barne- og ungdomsidrett i det daglige, være seg ansatte i idretten på ulike nivåer, klubbledere, trener eller andre frivillige. Andre som er interessert i barne- og ungdomsidrett er også velkomne. 

Program 

8:00-8:30 Kaffe og enkel servering 

8:30-9:15 Presentasjon av kunnskapsoppsummeringen v/Hanne Sogn og Åse Strandbu, FOBU 

9:15-10:00 Panelsamtale med praktikere og forskere 

Praktisk informasjon

  • Frokostseminaret er gratis, men krever påmelding
  • Ved fysisk deltakelse må du melde deg på innen 13. juni
  • Seminaret streames via NIH sin YouTubekanal

Bakgrunn

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved Norges idrettshøgskole (NIH) ble opprettet i 2014. Formålet med opprettelsen av senteret var å styrke den aktivitetsrettede forskningen innen idrett og å bidra til et tettere samarbeid mellom forskning og den utøvende idretten.  

Siden den gang har FOBU vært involvert i en rekke forskningsprosjekter, og et 10 års jubileum må markeres med frokostseminar og konferanse.

Jubileumskonferanse i september

Noter også at vi den 19. September 2024 arrangerer jubileumskonferansen:  
Den organiserte barne- og ungdomsidrettens fremtid. Verdier, ledelse og organisering. Mer informasjon kommer!