Idrett

I juni 2014 gjennomførte vi en elektronisk spørreundersøkelse i våre idrettslag, for å få en oversikt over det vi har kalt «folkehelsetiltak». Vi tenker da på aktivitet som idrettslaget tilbyr utenom den ordinære konkurranse- og treningsaktiviteten, som for eksempel Åpen hall-tilbud for ungdom, trimløyper, tilbud til funksjonshemmede eller nye landsmenn

Det kom inn 28 svar, fra mange forskjellige særidrettslag og fra noen fler-idrettslag. Mangfoldet av aktiviteter er stort, og det er imponerende hvor mye som foregår rundt i hele fylket og hvor mye frivillig innsats som legges ned for å gi gode tilbud i nærmiljøet!