Allidrett (tidligere kalt idrettsskole)

Allidrett (tidligere kalt idrettsskole)

Allsidig aktivitet for barn og ungdom er et satsningsområde for Trøndelag Idrettskrets.

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til allidrett som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én Allidrett for barn og én Allidrett for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag. Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du nedenfor.

Send oss en henvendelse om du ønsker mer informasjon:

Steinkjer: Jonas Austmo Kolstad, mobil 995 06 266, 
e-post jonas.austmo.kolstad@idrettsforbundet.no
Trondheim: Maj Elin Svendahl, mobil 419 00 107, 
e-post maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no 

Allidrett barn og ungdom

Allidrett for barn

Allidrett for ungdom