Politi.jpg

Tilskudd for utgifter til politi

Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge.

Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet som faller inn under ordningen. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år).

Det søkes skriftlig inn til det aktuelle særforbundet. Særforbund og idrettskretser som har hatt tilsvarende utgifter søker om tilskudd direkte til NIF. Søknadsfristen i 2019 var 15. mars.

Retningslinjer for fordeling 

Søknadsskjema