Barneidrett_landingsside.jpg

Oppstarts- og utviklingsstøtte Allidrett

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til allidrett som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én allidrett for barn og én allidrett for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:

Allidrett for barn

Allidrett for ungdom