Paraboksing

Midler til paraidrett

Troms og Finnmark idrettskrets lyser ut midler til paraidrettstilbud som skal bidra til økt inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i idrettslag i fylket.

Midlene skal være en støtte til idrettslag som ønsker å starte opp paratilbud eller ønsker å tilrettelegge for parautøvere i det ordinære treningstilbudet. Nye tilbud prioriteres, da vi ønsker at flere idrettslag skal komme på banen når det gjelder inkludering og tilbud for målgruppene bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede.

Anleggsbygging / rehabilitering av anlegg faller IKKE inn under denne tilskuddsordningen!

 

Midlene vil bli fordelt etter søknad og behandles av styret i Troms og Finnmark idrettskrets.


Tildeling vil bli vurdert ut fra følgende kriterier;

  • Idrettslaget/idrettsskolen være godkjent og i drift.
  • Midlene skal brukes til etablering / videreføring av et varig tilbud for målgruppen.
  • Det skal være et tiltak som fremmer ytterligere aktivitet for målgruppen.
  • Søknadsskjema skal utfylles fullstendig.


Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert!

Frist for innsending av søknadsskjema er 01.mai 2022! 

Søknadskjemafinner du HER

For eventuelle spørsmål, kontakt

 

Thomas Kastnes Nikolaisen
Fagkonsulent paraidrett Troms og Finnmark
mobil: +47 40 17 61 12

thomaskastnes.nikolaisen@idrettsforbundet.no