Orientering Alta.jpg

Ishavskraftfondet

Ishavskraftfondet skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og ungdomsidretten i Troms og Finnmark. Støtte fra fondet kan søkes av idrettslag i fylket som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Midler fra fondet kan gis til oppstart av nye idretter, innkjøp av utstyr, leie av anlegg, idrettsarrangement etc. Det gis ikke midler til reiser og opphold, eller bygging av anlegg. Midlene tildeles tiltak som gir klare føringer i forhold til ett eller flere av følgende: 
 

  • gi aktivitetstilbud til barn og ungdom  
  • presentere noe nytt, annerledes og kreativt  
  • ha i seg involvering og medvirkning fra de unge selv  
  • kunne gjennomføres i andre idrettslag, eller i samarbeid med andre organisasjoner  
  • fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter  


Det skal deles ut 200 000 kroner fordelt på ett eller flere tiltak. 

Les mer om fondet her.

Retningslinjer for Ishavskraftfondet

Søknadsfrist er 1. mars.