tilbaketilidretten1110.JPG

Til alle idrettslag i Troms og Finnmark

Lørdag 25. september starter #tilbaketilidretten kampanjen som vil vare ut uke 39 og i påfølgende uke 40. Det planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet i denne perioden. Troms og Finnmark idrettskrets har satt av kr 300 000 som vi ønsker å fordele på de idrettslagene eller idrettsrådene som registrerer sitt #tilbaketilidretten arrangement, gjennomfører og rapporterer.

Endelig har idretten åpnet opp igjen og det er gøy å se aktivitet i de ulike idrettsanleggene igjen. I forbindelse med gjenåpningen av idretten har Norges Idrettsforbund igangsatt kampanjen  #tilbaketilidretten. Målsetningen med kampanjen er å få gamle og nye medlemmer og frivillige tilbake til idrettslagene.

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker å synliggjøre og støtte idrettsråd/idrettslag som har #tilbaketilidretten-arrangement med litt ekstra innhold og ramme.
Vi håper alle idrettslag i Troms og Finnmark vil delta og engasjere seg i kampanjen og engasjere seg i gjenåpningen av idretten.

For å være med i fordelingen av midler må idrettslaget registrer sitt #tilbaketilidretten arrangement HER. Frist for å registrere arrangement er 21 september.

Troms og Finnmark idrettskrets vil lage en oversikt over alt som skal skje i fylket i kampanjeperioden på vår hjemmeside, og man vil markedsføre tiltakene i sosiale medier.

Etter kampanjeperioden vil vi be om en kort rapportering/beskrivelse av arrangementet: ble arrangementet avholdt? hvordan gikk det? Så håper vi på å få et bilde fra dagen som vi kan benytte på våre nettsider. De som sender inn en liten rapport er med i fordelingen av midler.

Det trenger ikke være store arrangementer, men tiltak som bidrar til at vi når ut til flest mulige nye og gamle medlemmene som f.eks.;

  • Åpen idrettsdag – for eksempel samarbeid med flere idretter i samme arena
  • «Kom og prøv idretten»
  • Trening, kamper, uhøytidelige konkurranser i en sosial ramme
  • Lage ekstra ramme med servering, musikk..
  • Paraidrettstilbud
  • Oppstart av nye treningstilbud

Det er viktig at det synliggjøres at arrangementet er et #tilbaketilidretten arrangement.

Tips til flere aktiviteter man kan gjennomføre og kampanjemateriell finner man HER  

Vi håper på stor deltagelse og ønsker alle lykke til med sine #tilbaketilidretten arrangement.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Troms og Finnmark idrettskrets

tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no