Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt idrettskretsen eller Idrettsforbundet:

  • Kontaktinformasjon til idrettskretsene

  • Ansvarlig rådgiver i Idrettsforbundet:
    Håvard B. Øvregård
    Mobil: 91 77 31 57
    E-post