Denne siden inneholder fakta, tips og råd om hvordan idrettslag kan senke den økonomiske og kulturelle barrieren, slik at alle som vil kan bli inkludert i idretten. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse henvises til nettsidene om paraidrett

Har du spørsmål om inkludering?

Kontakt ditt særforbund, idrettskrets eller idrettsråd

Kontaktperson i Norges idrettsforbund: 
line.hurrod@idrettsforbundet.no