Årsmøteklubbe

Ekstraordinært Idrettskretsting 2022

Vi beklager at streamen ikke er tilgjengelig.

Ekstraordinært idrettskretsting for Troms og Finnmark idrettskrets 

Tid: tirsdag 6.desember kl 18.00
Sted: digitalt 

Innkalling: HER

Troms og Finnmark idrettskrets innkaller idrettsråd, særkretser/regioner/representanter fra særforbund til idrettskretsens ting på teams i hht vedtak i sak 11 på idrettskretstinget 12.juni 2022.  

Se under for representasjonsfordeling, i hht TFIKs lov.

Påmelding til TFIK idrettskretsting  her

Frist for påmelding: 2. desember kl. 16.00

I tillegg må fullmaktsskjema sendes tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no

Det blir gitt tilbud om informasjonsmøte på teams 5.desember kl 18.30-19.30 for de som ønsker opplæring i bruk av Go-Plenum som er plattform for møtet.

Tingdokument 

Saksdokumenter Ekstraordinært TFIK ting 6.desember 2022.pdf

Konsekvensutredning av oppdeling.pdf

FULLMAKTSKJEMA FOR KRETSTING.pdf

 

TFIKs lov §3 finnes i tekst under.

Fordeling av representanter for idrettsråd her.

Fordeling av representanter for særkretser/regioner/særforbund her.

De organisasjonsledd som melder på 2 eller flere representanter må følge
NIFs lov §2-4

 

TFIKs lov §3

§ 3 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1)         Forslagsrett til idrettskretstinget:

a) Styret. 
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c) Kontrollutvalget, innenfor sitt arbeidsområde.
d) Valgkomiteen, innenfor sitt arbeidsområde.

 

(2)         Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget:

a) Styret
b) Representanter fra idrettsråd og særidretter, totalt 150 representanter etter følgende skala:

A Inntil 75 representanter fra særidretten:

I. Maks antall pr særidrett: 5 representanter
II. Alle særidretter - krets/region/forbund: 1 representant
III. Særidretter med 2000-3999 aktive medlemmer: 1 ekstra representant
Særidretter med 4000-9999 aktive medlemmer: 2 ekstra representanter
Særidretter med 10000 og flere aktive medlemmer: 3 ekstra representanter
IV. Kriteriene der det er flere særkretser innad i Troms og Finnmark: den særkrets med høyest antall registrerte aktive får tildelt representant først, så neststørste nr.2 osv.
V. For å oppnå 75 representanter totalt fra særidrettene, tildeles de resterende representantene til særidretten med høyest antall registrerte aktive medlemmer først.
VI. Særidretten skal representeres med medlem av idrettslag organisert i Troms og Finnmark idrettskrets.

B Inntil 75 representanter fra idrettsråd:

I. Maks antall pr idrettsråd: 6 representanter
II. Alle idrettsråd: 1 representanter
III. Idrettsråd med mer enn 1000 medlemmer: 1 ekstra representanter
III. Idrettsråd med mer enn 2000 medlemmer: 2 ekstra representanter
III: Idrettsråd med mer enn 6000 medlemmer: 3 ekstra representanter
IV: Idrettsråd med mer enn 15000 medlemmer: 4 ekstra representanter
V. For å oppnå 75 representanter totalt fra idrettsrådene, tildeles de resterende representantene til idrettsråd: 1 tilleggsrepresentant, fra det idrettsrådet med høyest antall medlemmer først.

Følgende saker er sendt på høring med frist for innspill: 25.april

 1. Revidering av TFIK langtidsplan.
  TFIKs «Idretten skal» skal bygge på norsk idretts plan «Idretten vil» for perioden 2019-2023.

  TFIKs behandling av planen i 2022 er derfor ei revidering av den eksisterende planverket med samme hovedmål.TFIK ber om innspill på målene under hvert av de 4 områdene. Farget tekst i vedlegget er våre foreløpige forslag på revideringer. Klikk her for å se vedlegget.

 2. Innspill til TFIKs anleggsplan
  TFIKs anleggsplan 2021-23, vedtatt i TFIKs styre. Planen har med seg prioritering av anlegg, etter innspills- og høringsrunder i idretten i 2020 og 2021. TFIK ber om innspill på om eventuelle revideringer i prioriteringsplanen (punkt 7). Se planen her.

 3. Kriterier for fordeling av midler til organisasjonsledd i TFIK
  Se forslag på nye kriterier og disponering av de tilgjengelige midler tildelt av fylkeskommunen til særkretser/regioner og idrettsråd.
  TFIK ber om innspill. Se forslaget her.

 

Innspill sendes tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no / sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no

Eventuelle konsekvenser for Troms og Finnmark idrettskrets ved ei oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune:

Saken vil bli lagt frem for idrettskretstinget med et forslag på prosess på hva fremtidig løsning for idrettskretsen skal være.